Organisering, policy och praktik för hälsa är en forskningsinriktning vid Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi (CMT) och berör även forskningsfrågor inom Prioriteringscentrum. I detta forskningsområde studeras hur hälso- och sjukvård samt omsorg organiseras och sker i praktiken, samt hur policy utvecklas och används.

Detta forskningsområde berör hälso- och sjukvårdens styrning och genomförande med frågor om hur ansvar, mål, innehåll och kvalitet definieras och uppfylls. I forskningen analyseras bland annat hälso- och sjukvård i förhållande till policy, idéer och normer, till exempel om god vård och vårdkvalitet, behovsbaserad vård, vård på lika grunder, jämlik hälsa och tillit till hälso- och sjukvård. Vi studerar hur olika aktörer berörs och agerar såsom politiker, tjänstemän, professioner, patienter, närstående, befolkning och medborgare.

Syfte med forskningen

Forskningen har olika syften och karaktär. Vi bygger kunskap och lärande om förutsättningar, förväntningar, företeelser, skeenden och resultat som har betydelse för hälso- och sjukvård och för dem den angår. Den kan skapa teori, utveckla och fördjupa kunskap om arbetsprocesser och metoder. Forskningen kan vara normativ, förståelseskapande, förklarande och utvärderande. Den kan även ske i samband med stöd till utveckling av arbetsprocesser i en organisation.

Metoder och samverkan

I forskningen använder vi olika kvalitativa och kvantitativa metoder. Vi kan även bedriva forskning i samverkan med andra aktörer inom hälso- och sjukvård samt omsorg, inom myndigheter, regioner och kommuner, till exempel i form av följe- och interaktiv forskning och aktionsforskning. Vi bedriver forskning också i samverkan med andra forskare, nationellt och internationellt.

Relaterad forskningsinriktning vid Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi

Mer om Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi