DNA-sträng och moln format som hjärtaPlötslig oväntad död kan i många fall bero på plötslig hjärtdöd där hjärtat oväntat slutar fungera. I många fall är detta beroende på genetisk variation som ger upphov till icke-funktionella proteiner i hjärtat och därmed en ökad risk för plötslig hjärtdöd.

I detta projekt jobbar vi med nästa generations sekvenseringstekniker, prediktion och prevalens samt utredning av olika genetiska varianter vi hittar.

Kontakt

Forskargruppen