Fotografi av Henrik Green

Henrik Green

Professor

Min forskning syftar till att studera hur läkemedel och drogers effekter och toxicitet kan förstås och predikteras. Jag är även ordförande i styrkeområdet för forensiska vetenskaper.

Presentation

Genetik och toxikologi inom cancerkemoterapi och forensiska vetenskaper.

Min forskning är inriktad på att hitta prediktiva markörer och förstå hur läkemedel och droger ger önskade respektive icke önskade effekter i människor.

Alla är vi olika och alla reagerar vi olika på läkemedel. I vår forskargrupp studeras hur genetiska variation påverkar effekten av och risken för biverkningar vid cancerbehandling. Vi arbetar också med nya psykoaktiva droger (internetdroger), deras toxikologi och farmakologi. Vårt tredje spår är genetik ur ett forensiskt perspektiv.

Publikationer

Senaste publikationer i LiU DiVA

2023

Marie H. Deventer, Mattias Persson, Caitlyn Norman, Huiling Liu, Matthew J. Connolly, Niamh Nic Daeid, Craig McKenzie, Henrik Green, Christophe P. Stove (2023) In vitro cannabinoid activity profiling of generic ban-evading brominated synthetic cannabinoid receptor agonists and their analogs Drug Testing and Analysis Vidare till DOI
Steven R. Baginski, Tobias Rautio, Lorna A. Nisbet, Karin Lindbom, Xiongyu Wu, Johan Dahlén, Craig Mckenzie, Henrik Green (2023) The metabolic profile of the synthetic cannabinoid receptor agonist ADB-HEXINACA using human hepatocytes, LC-QTOF-MS and synthesized reference standards Journal of Analytical Toxicology Vidare till DOI
Robert Kronstrand, Markus Roman, Anna Johansson, Xiongyu Wu, Henrik Green, Michael T. Truver (2023) Rilmazafone: A Designer Benzodiazepine Pro-Drug Involved in Fatal Intoxications Journal of Analytical Toxicology Vidare till DOI
Hannes Max Schwelm, Mattias Persson, Benedikt Pulver, Max Vincent Huss, Henrik Green, Volker Auwaerter (2023) Pharmacological profile, phase I metabolism, and excretion time profile of the new synthetic cathinone 3,4-Pr-PipVP Drug Testing and Analysis Vidare till DOI
Mattias Persson, Svante Vikingsson, Robert Kronstrand, Henrik Green (2023) Characterization of neurotransmitter inhibition for seven cathinones by a proprietary fluorescent dye method Drug Testing and Analysis Vidare till DOI

Nyheter

Tre män och en kvinna utanför Campus US.

SciLifeLab etablerar nytt forskningssäte vid LiU

Nu är Linköpings universitet ett av fyra nya säten i den svenska forskningsinfrastrukturen SciLifeLab. Teknik, kompetens, metoder och satsningar kan samordnas mer inom och mellan lärosätena. Invigning firas med SciLifeLab Day, den 10 oktober.

Manlig forskare i labbmiljö med blå bakgrund.

13 miljoner till forskning om att lösa mord med AI

Har en person blivit mördad, förgiftad eller kanske dött av sjukdom? Nu har forskare fått 13 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att utveckla metodik för att lösa brott med detaljerade analyser och artificiell intelligens.

Manlig forskare i labbmiljö med blå bakgrund.

Snabbare narkotikaklassning av nätdroger med LiU-forskarnas metod

Nätdrogers syfte är att påverka hjärnan på liknande sätt som olagliga droger. I ett samarbetsprojekt har forskare satt upp en metod som mäter nya nätdrogers effekt, vilket gjort att majoriteten av substanserna som testades har klassats som narkotika.

Nyheter i extern media

Nätverk och samarbeten

Om mig

CV

  • Nuvarande: Forskningsstrateg/Molekylärbiolog i teknik och genomik, Avdelningen för rättsgenetik och rättskemi. Rättsmedicinalverket, Linköping
  • 2012: Docent i farmakogenetik, Avd för läkemedelsforskning, Institutionen för medicin och hälsa, LiU
  • 2011-2012: Postdoktor vid Science for Life Laboratory, Avdelningen för genteknik, Institutionen för bioteknik, KTH.
  • 2007-2012: Forskarassistent vid Avd för läkemedelsforskning, Institutionen för medicin och hälsa, LiU

Utbildning

  • 2000 - Civilingenjör i teknikbiologi. Tekniska Högskolan, Linköpings universitet, Linköping, Sverige.
  • 2007 - PhD i klinisk farmakologi. Avdelningen för klinisk farmakologi, Institutionen för medicin och vård, Linköpings universitet, Linköping.
  • 2012 - Docent i farmakogenetik vid Linköpings universitet.

Föreläsning

Medicinsk forskning i rättsväsendets tjänst

Professor Henrik Green berättar om hur ny kunskap används inom det forensiska området. Hur går arbetet till med att hålla jämna steg med droghandlare på darknet som ständigt kommer med nya modifierade droger? Hur lång tid tar det att narkotikaklassa en ny drog för att få bort den från marknaden innan någon dör?

Föreläsare: Henrik Green – professor i forensiska vetenskaper vid LiU och Rättsmedicinalverket.

Medarbetare

Organisation