Genetik och toxikologi inom cancerkemoterapi och forensiska vetenskaper

Målet med vår forskning är att identifiera, validera och implementera genetiska markörer eller andra biomarkörer för att prediktera läkemedelsmetabolism eller effekter av läkemedel/droger.

Vi fokuserar på tre olika områden:

Forskargrupp

Relaterad forskning

Organisation