Fotografi av Sara Liin

Sara Liin

Universitetslektor, Docent

Varje hjärtslag och nervimpuls är möjlig tack vare välkontrollerade flöden av joner genom specialiserade proteiner, jonkanaler. Jag vill förstå hur felaktiga jonkanaler orsakar sjukdom och hur vi kan hjälpa jonkanalerna att återfå sin funktion.

Att förstå och ta kontroll över kroppens elektriska aktivitet

Specialiserade proteiner – jonkanaler – är avgörande för hjärtats rytm och nervsystemets impulser. Om dessa jonkanaler är muterade och inte fungerar som de ska kan vi drabbas av allvarliga sjukdomar.

I min forskning vill jag förstå hur ärftliga mutationer stör jonkanalers funktion. Min forskning handlar också om att utveckla nya kemiska substanser för att rädda en normal funktion hos dessa jonkanaler. 

Min grupp forskar på jonkanaler som återfinns i såväl människans hjärta, nervsystem som muskler. Jag är dock särskilt fascinerad av hjärtats jonkanaler. Mutationer i dessa kan orsaka rytmrubbningar i hjärtat, som förmaksflimmer och kammarflimmer, vilka i värsta fall orsakar plötsligt hjärtstopp. Vår förståelse för hur dessa mutationer orsakar rytmrubbningar hos patienter är dock knapp och det finns idag inte läkemedel som återställer en normal kanalfunktion och hjärtrytm. Min förhoppning är att min forskning ska bidra till framtida, bättre, läkemedel för patienter som lider av exempelvis rytmrubbningar i hjärtat.

Postdoktorer sökes!

Vi är alltid intresserade av att höra från studenter och postdoks som önskar bli en del av vårt team. Vid intresse, kontakta mig på sara.liin@liu.se.

I nuläget är vi särskilt angelägna om att stärka vårt team med postdoktorer engagerade i vårt ERC-projekt om hur endogena molekyler reglerar spänningskänsliga kaliumjonkanaler inom Kv7-familjen, samt hur detta kan nyttjas för nya farmakologiska strategier. Projektet använder sig av såväl elektrofysiologiska tekniker (främst två-elektrods voltage clamp) som beräkningstekniker (molekyldynamik) för att studera jonkanaler.

Publikationer

Nyheter

Forskning

Om mig

CV

Universitetslektor vid Linköpings universitet
2020 -

Biträdande lektor vid Linköpings universitet
2016 - 2020

Junior gruppledare
2015 - 2016 Linköpings universitet, Institutionen för klinisk och experimentell medicin

Doktorsexamen i neurobiologi
2011

Mastersexamen i medicinsk biologi 
2005

Utmärkelser 

2021 Eric K. Fernström pris för unga forskare

Visiting Postdoctoral Fellow, University of Miami

Visiting Postdoctoral Fellow, SciLifeLab

 

 

Undervisning

Läkarprogrammet

Magisterprogrammet i biomedicin

Organisation