Att återintegrera svenskheten: Tillhörighetens politik bland hemvändande svenska migrantkvinnor

Av de tiotusentals svenskar som varje år flyttar utomlands återvänder ungefär två tredjedelar inom ett par år. Detta innebär också att svenskar utgör den enskilt största invandrargruppen till Sverige. 

 UtlandssvenskarForskning visar att det finns skillnader i hur män och kvinnor förhandlar om arbete, hemarbete och familj i samband med migration. Mot denna bakgrund undersöker detta forskningsprojekt genusrelaterade dimensioner av att återintegreras i sitt tidigare hemland med utgångspunkt i hemvändande svenska migrantkvinnors erfarenheter.

Jämställdhet och nationell identitet

Fokus ligger på frågor om jämställdhet och nationell identitet. Hur ser dessa kvinnor på svenska nationella ideal och praktiker knutna till jämställdhet efter att ha bott utomlands? Processer av återintegrering antas se olika ut för kvinnor beroende på deras migrationshistorier, huruvida de har flyttat ut som medföljande eller genom eget arbete.

Hemvändande svenska kvinnor

Tidigare forskning om återvändande migration har framför allt fokuserat transnationella band och familjerelationer bland återvändande migranter från Europa och USA. Detta projekt tillför ny kunskap genom att studera återvändande migranter till Europa. Empiriskt bygger projektet på etnografiska studier och djupintervjuer med hemvändande svenska kvinnor i nätverket SWEA för återvändande migranter i fler olika städer i Sverige, och förväntas bidra med nya perspektiv på sociala, kulturella och politiska integrationsprocesser till ett forskningsfält där studier om återvändande svenska migranter saknas.