Sveriges befolkning blir allt äldre men samtidigt allt friskare längre upp i åren. Hur ser förutsättningarna ut för att möta våra äldres behov av vård och omsorg framöver? Är samhället och våra kommuner rustade för de demografiska utmaningarna? Det är frågorna för årets samverkansdag som arrangeras av Linköpings och Norrköpings kommuner tillsammans med Linköpings universitet genom Samverkansenheten och Centrum för kommunstrategiska studier, CKS. 

Äldre par tittar på varandra, utomhus

Foto: Pixabay

Inbjudan

Samverkansdagen vänder sig framför allt till dig som:

  • är medarbetare eller chef i äldreomsorgen i en kommun eller region
  • är politiker med särskilt ansvar för området
  • studerar eller forskar om omsorgsfrågor
  • har ett engagemang för äldreomsorgen genom civilsamhället eller annan organisation.

Ur programmet

Lise-Lotte W Järvinen , utvecklingsstrateg Linköpings kommun och Jörgen Jonsson, strateg Norrköpings kommun, hälsar välkomna och inleder programmet. 

Brita Hermelin, professor i kulturgeografi och tf föreståndare på Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, är dagens moderator som tar publiken genom eftermiddagen. 

Mats Eriksson, enhetschef, och Jessica Sjögren, forsknings- och utvecklingsledare vid FoU Centrum för vård, omsorg och socialt arbete i Linköpings kommun, pratar om vad de demografiska utmaningarna ger för möjligheter i organiseringen av vård- och omsorgsområdet.

Ann-Charlotte Nedlund och Johannes H Österholm, båda universitetslektorer vid Institutionen för hälsa, medicin och vård på LiU, ger en bild av hur samarbetet mellan det offentliga och civilsamhället kan bidra till att skapa ett fungerade samhälle för de äldre.  

Lars Ahlin, verksamhetsutvecklare vid vård- och omsorgskontoret i Norrköpings kommun, kommer och berättar om två goda exempel från Norrköping:
- Projektet Limpan som går ut på att bryta ofrivillig ensamhet bland äldre och minska känslan av ensamhet genom att bygga upp nätverk i tre bostadsområden i kommunen. 
- Novelltävlingen ”Framtidens äldreboende”, en tävling där deltagarna fått skriva om hur en dag på äldreboendet ser ut den 4 september 2043.

Eftermiddagen avslutas med en panel som knyter ihop temat och ger möjlighet för publiken att vara med och diskutera och ställa frågor. 

Anna Maria Lönn Wahlqvist, samverkansutvecklare på LiU, avslutar programmet. 

Tid: 13.15 - 16.15
Plats: Zero, hus Zenit, Campus Valla, Linköpings universitet
Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt och öppet för alla intresserade. Vi bjuder på fika och frukt. 

Anmäl dig här senast den 30 oktober. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samverkansdagen arrangeras i samverkan mellan Linköpings kommun, Norrköpings kommun och Linköpings universitet genom Samverkansenheten och Centrum för kommunstrategiska studier (CKS).

Samverkansdagen är en del av East Sweden Innovation Week: en vecka fylld av inspiration, innovation och nätverkande i Östergötland.

Kontakt