SARC är ett svenskt flygforskningscentrum som har skapats för att uppmuntra nationell samordning och anpassning av akademisk forskning inom flygindustrin.

SARC ska uppmuntra akademisk forskning inom flygindustrin. Foto: Teiksma BusevaSARC är ett strategiskt samarbete mellan svenska universitet och forskningsorganisationer som bedriver forskning och/eller utbildning inom flygindustrin som initieras av INNOVAIR och finansieras av VINNOVA. 

SARC kommer att:

  • stimulera grundforskning inom flygindustrin 
  • fungera som en akademisk motsvarighet till industrin för att säkerställa en balans mellan industriella och akademiska intressen
  • fungera som ett akademiskt nav och nätverk för flygteknik 
  • fungera som mötesplats för akademi och industri
  • aktivt att uppmuntra och underlätta samarbete med strategiska internationella partners
 

Nyheter

Kontakt

Mer om SARC

Forskning om rymd och flyg vid LiU

Närliggande verksamheter