Swedish Aerospace Research Center (SARC)

SARC är ett svenskt flygforskningscentrum som har skapats för att uppmuntra nationell samordning och anpassning av akademisk forskning inom flygindustrin.

SARC ska uppmuntra akademisk forskning inom flygindustrin. Foto: Teiksma BusevaSARC är ett strategiskt samarbete mellan svenska universitet och forskningsorganisationer som bedriver forskning och/eller utbildning inom flygindustrin som initieras av INNOVAIR och finansieras av VINNOVA. 

SARC kommer att:

  • stimulera grundforskning inom flygindustrin 
  • fungera som en akademisk motsvarighet till industrin för att säkerställa en balans mellan industriella och akademiska intressen
  • fungera som ett akademiskt nav och nätverk för flygteknik 
  • fungera som mötesplats för akademi och industri
  • aktivt att uppmuntra och underlätta samarbete med strategiska internationella partners
 

Nyheter

Kontakt

Mer om SARC

Forskning om rymd och flyg vid LiU

Närliggande verksamheter