LiU blir centrum för svensk flygforskning

Svensk flygforskning samlar sig nu i ett gemensamt centrum, SARC - Swedish Aeronautic Research Center. Värdar för centrumet är Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid LiU. Högsta prioritet är en gemensam forskarskola.

Deltagarna på invigningen av SARCInvigning av SARC Foto: Ingo StaackSARC, som nyligen invigts med en gemensam start på Linköpings universitet och Flygvapenmuseum, har en budget på 12 miljoner kronor under fyra år. Finansieringen kommer från Innovair, en av de första av regeringens strategiska forskningssatsningar.
Innovair får sin finansiering från Vinnova och Försvarsmakten.

Pengarna ska användas för att driva centrumet men också för att starta ett antal gemensamma aktiviteter, bland annat en forskarskola.

Stärkt samarbete

– Målet är att stärka det akademiska samarbetet ytterligare. Vi vill agera gemensamt mot finansiärerna liksom mot internationella samarbetspartners. Samarbetet ska stärkas mellan våra olika forskningsområden liksom med industrin, säger Dan Henningson, professor vid KTH och centrumets föreståndare under startåret 2018.
Dan HenningssonDan Henningson Foto: Ingo Staack
Speciellt ska forskningscentrumet också vara en arena för att stärka det akademiska samarbetet med exempelvis Brasilien och Storbritannien.

Dan Henningson påpekar också att en del av Sveriges konkurrenskraft inom flygområdet ligger i att hela innovationskedjan finns intakt, från grundforskning till produkter ut på marknaden. Ett ökat akademiskt samarbete kan stärka konkurrenskraften ytterligare.

Det förbättrade samarbetet har redan givit resultat. I en debattartikel i Dagens Nyheter i början av juni påpekar forskare från de tre universiteten att mellanlandningar är ett effektivt sätt att minska flygets utsläpp, och ett miljömässigt bättre alternativ än en flygskatt.

– Den artikeln skulle vi inte ha kunnat skriva för ett år sedan, säger Dan Henningson.

Föreståndarskapet cirkulerar

Uppgiften som föreståndare ska cirkulera årligen mellan Dan Henningson, KTH, Tomas Grönstedt, Chalmers, och Petter Krus, LiU. Ordförande i styrelsen för SARC är Innovairs programdirektör Anders Blom, FOI, som vid invigningen gav sin syn på varför ett flygforskningscentrum behövs:

SARC ska vara en arena för akademisk flygforskning i Sverige, öppen för alla intresserade aktörer inom akademin. Centrumet ska stödja och underlätta relationerna med andra aktörer inom flygets innovationssystem och även vara en stark Anders BlomAnders Blom Foto: Ingo Staackakademisk röst i internationella samarbeten, inom och utom EU.

– Centrumet behövs också för att garantera kompetensförsörjningen inom några av flygets högst prioriterade områden, sa Anders Blom.

Höga förväntningar

Förväntningarna från Innovair är höga, SARC ska:
• Verka för att ta fram konkurrenskraftiga utbildningsprogram på alla nivåer.
• Etablera kontakt med alla relevanta aktörer och formera starka samarbeten. Även skapa team som i samarbeten kan konkurrera om forskningsmedel på EU-nivå.
• Arbeta tillsammans med klusterledare från Saab och GKN (tidigare Volvo Aero, sålt till brittiska GKN) och organisera träffar mellan aktörerna i respektive kluster.
• Bidra med forskningsöversikter och föreslå prioriteringar i kommande flygforskningsprogram. (NFFP, Nationellt flygtekniskt forskningsprogram är nu inne på sin sjunde etapp 2017-2022, där de i en första utlysning har fördelat 180 miljoner kronor)
• Vara engagerade i Innovairs internationella aktiviteter.

Per-Olof BrehmerPer-Olof Brehmer Foto: Ingo StaackTalade och gratulerade vid invigningen gjorde även Stefan Andersson från Saab i Linköping, Patrik Johansson från GKN i Trollhättan, Per-Olof Brehmer, prefekt vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid LiU och Carl Rosén från Näringsdepartementet.

Efterlängtad satsning

Invigningen av SARC samlade ett hundratal personer från akademi, industri och försvarsmakten, liksom forskare från Brasilianska universitet och samarbetspartners. Den tvådagars workshopen fortsatte sedan med diskussioner kring såväl forskarskolan som gemensamma projekt och industriella samarbeten.

Petter KrusPetter Krus Foto: Ingo Staack– Centrumet är efterlängtat. Vi hoppas att det ska ge en bättre struktur för forskningssamverkan i Sverige, speciellt vad gäller skapandet av ett nätverk för doktoranderna. Det är naturligtvis roligt att det är LiU som står värd för centrumet, säger Petter Krus, professor vid Avdelningen fluida och mekatroniska system, som tillsammans med sina kollegor vid avdelningen arrangerat den första SARC-workshopen.

Petter Krus kommer också att ta över som centrumets föreståndare under 2020.

Kontakt

Flygforskning vid LiU

Nyheter

Senaste nytt från LiU