Seminarieserien Pedagogiskt arbete med ämnesdidaktisk inriktning

Serien har som sin främsta uppgift att ge doktoranderna i pedagogiskt arbete utrymme för presentation och diskussion av empiriskt material och egna texter som konferenspaper, artiklar och avhandlingskapitel. Seminariet lämnar också utrymme för diskussion av aktuella och relevanta artiklar och avhandlingar samt för inbjudna externa gäster och föreläsare.

Seminariet är öppet. För underlag till doktorandseminarierna, ta kontakt med respektive framläggare. I övrigt se schemat nedan. 

Program våren 2023

Samtliga seminarietillfällen hålls onsdagar kl. 13–15 om inte annat anges.

Det nya publiceringslandskapet – implikationer för samhällsvetenskap och humaniora

Professor Jonas Hallström, IBL
Datum: 25/1
Lokal: Tage

Vad är det som är svårt med lyrik? Presentation av del i pågående avhandlingsprojekt

Gunilla Ståhlberg, doktorand i pedagogiskt arbete
Datum: 15/2
Lokal: Tage

Presentation av avhandlingsplan

Paul Resch, doktorand i pedagogiskt arbete
Datum: 1/3
Lokal: Tage

Textseminarium: Postkvalitativ metodologi

Paul Resch, Emma Axinder, Gunilla Ståhlberg, Pontus Larsen och Fredrik Olsson, doktorander i pedagogiskt arbete.
Datum: 22/3
Lokal: Tage

Att gå vidare med reflektik. Samtal om en artikel i vardande.

Helen Winzell, universitetslektor i pedagogiskt arbete
Datum: 29/3
Lokal: KG31

Historielärarstudenter arbetar med källor. Utmaningar kring en professionsutvecklande kurs (utkast till antologikapitel)

David Ludvigsson, biträdande professor i historia
Datum: 19/4
Lokal: Tage

Icke lärarledda litteratursamtal. Diskussionskapitel i lic-avhandling.

Marie-Helene Klementsson, licentiand i pedagogiskt arbete
Datum: 26/4
Lokal: Tage

Ventilering av avhandlingskapitel

Pontus Larsen, doktorand i pedagogiskt arbete
Datum: 24/5
Lokal: Tage

Ventilering av avhandlingskapitel

Fredrik Olsson, doktorand i pedagogiskt arbete
Datum: 31/5
Lokal: Tage

Diskussion av artikelutkast

Emma Axinder, doktorand i pedagogiskt arbete
Datum: 7/6
Lokal: Tage

Kontakt

Om forskningsmiljön