Seminarieserien Pedagogiskt arbete med ämnesdidaktisk inriktning

Serien har som sin främsta uppgift att ge doktoranderna i pedagogiskt arbete utrymme för presentation och diskussion av empiriskt material och egna texter som konferenspaper, artiklar och avhandlingskapitel. Seminariet lämnar också utrymme för diskussion av aktuella och relevanta artiklar och avhandlingar samt för inbjudna externa gäster och föreläsare.

Seminariet är öppet. För underlag till doktorandseminarierna, ta kontakt med respektive framläggare. I övrigt se schemat.  Covid 19-anpassning: Inledningsvis hålls seminariet i de lokaler som anges i nedan pdf. Vid önskemål kan seminariet hållas som ”hybridseminarium” om tekniska förutsättningar finns för detta. Situationen kan givetvis förändras. För aktuell information, kontakta Bengt-Göran Martinsson. 

Preliminärt program hösten 2021

Samtliga tillfällen onsdagar kl 13–15 om inte annat anges.

1 september - Uppstart

15 september - Grammatikdidaktikens grunder. Introduktion. 
Professor Per Holmberg, Göteborgs universitet och innehavare av Tage Danielssons gästprofessur vid Linköpings universitet 2021/22.

29 september - Poetiska läspraktiker inom och utanför gymnasieskolan
Anna Sigvardsson, FD i svenska med didaktisk inriktning, tf. universitetslektor. 

13 oktoberTio år med religion och vetenskap på schemat
Tomas Widholm, FD i pedagogiskt arbete.

20 oktober - Lärare samtalar om lyrik. Nedslag i pågående avhandlingsprojekt.
Gunilla Ståhlberg, doktorand i pedagogiskt arbete.

27 oktober Förskoleklassens berättelser om hållbar utveckling
Simon Wessbo, FD i pedagogiskt arbete, tf. universitetslektor.

16 november - Historieundervisning på mellanstadiet
Ett pågående avhandlingsarbete.
Pontus Larsen, doktorand i pedagogiskt arbete. Seminariet är ett samarbete med historiska seminariet. Möjlighet finns att följa seminariet digitalt. Meddela anna.friberg@liu.se om du avser att delta digitalt.

17 november kl 15–17 - Ämnesspecifika läs- och skrivpraktiker i tidiga skolår
Exempel från två pågående forskningsprojekt.
Jenny Wiksten Folkeryd och Åsa af Geijerstam. Seminarium i samarbete med Språk och kultur. 

1 december - Kunskaper om språk i skolans svenskämne
Ett utsnitt ur ett pågående avhandlingsarbete.
Fredrik Olsson, doktorand i pedagogiskt arbete.

7 december - Grammatikdidaktikens grunder. Den interpersonella grammatiken
Professor Per Holmberg, Göteborgs universitet och innehavare av Tage Danielssons gästprofessur vid Linköpings universitet 2021/22.

8 december - Skrivutvecklande arbete i praktiken. VFU-undervisning i ett student- och handledarperspektiv
Helen Winzell universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot litteraturdidaktik

15 december - Reflektion för precision. Ämnesdidaktiska intervjuer som läromedel i lärarutbildningen
Maritha Johansson, universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot litteraturdidaktik, Helen Winzell, universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot litteraturdidaktik och Elisabeth Zetterholm, bitr. professor i svenska som andra språk,

22 december - Snacka om sex: analys av ett UR-program. Presentation av ett pilotprojekt.
Emma Axinder, doktorand i pedagogiskt arbete. 

SeminarieschemaVisa/dölj innehåll

KontaktVisa/dölj innehåll

Forskningsmiljön Pedagogiskt arbete med inriktning mot språk- och litteraturdidaktikVisa/dölj innehåll