Serien har som sin främsta uppgift att ge doktoranderna i pedagogiskt arbete utrymme för presentation och diskussion av empiriskt material och egna texter som konferenspaper, artiklar och avhandlingskapitel. Seminariet lämnar också utrymme för diskussion av aktuella och relevanta artiklar och avhandlingar samt för inbjudna externa gäster och föreläsare.

I seminarieserien Pedagogiskt arbete med ämnesdidaktisk inriktning samlas forskare och doktorander med ämnesdidaktiska intressen.

Doktoranderna ges utrymme för presentation och diskussion av empiriskt material och egna texter som konferenspaper, artiklar och avhandlingskapitel. Seminariet lämnar också utrymme för diskussion av aktuella och relevanta artiklar och avhandlingar samt för inbjudna externa gäster och föreläsare.

Seminariet är öppet. För underlag till seminarierna, ta kontakt med respektive framläggare.


Program våren 2024

Samtliga seminarietillfällen hålls onsdagar klockan 13–15 om inget annat anges

Januari

24 januari i TAGE

Marie Cronqvist, professor i modern historia, inleder en diskussion om ”det goda seminariet”.

Textunderlag: läs det inledande kapitlet ”Trygga rum, kritiska rum” ur boken Det goda seminariet. Forskarseminariet som lärandemiljö och kollegialt rum. Red. Cronqvist & Maurits

31 januari i TAGE

Ann-Sofie Persson, docent i Språk och kultur, presenterar projektet ”Framtidens svensklärare och ekokritiska perspektiv på litteratur”

Februari

14 februari i 2 R42 (C-huset)

Pontus Larsen, doktorand i pedagogiskt arbete, presenterar kapitelutkast om historieundervisning på mellanstadiet.

Mars

6 mars i Comenius

Slutgranskning inför disputation. Ragnild Lome, doktorand i Språk och kultur. Granskare: Elin Käck. Arrangeras av SoK.

13 mars i Metodik 2

Gunilla Ståhlberg, doktorand i pedagogiskt arbete, presenterar kapitelutkast om lärares beskrivningar av lyrikundervisning på gymnasiet.

20 mars i Comenius

Internationalisering i forskarutbildningen. Lena Örnestrand, fakultetskoordinator, presenterar möjliga vägar för utbyten och andra former av internationalisering.

27 mars

Resurstid

April

10 april i TAGE

Maritha Johansson, docent i pedagogiskt arbete, presenterar artikeln “Dialogue and defamiliarization: The conceptual framing of an intervention for challenging readers and improving the quality of literature discussions”.

17 april i KY32

Emma Axinder, doktorand i pedagogiskt arbete, presenterar artikelutkast om undervisning och lärande om sexualitet och relationer på mellanstadiet.

24 april i TAGE

Suzanne Parmenius Swärd. Presentation av boken Formellt skrivande på gymnasiet – att utveckla undervisning.

Maj

8 maj i TAGE

Bengt-Göran Martinsson, professor i pedagogiskt arbete. SOU-diskursen om ämnesdidaktik. Ett artikelutkast.

15 maj i KY31

Fredrik Olsson, doktorand i pedagogiskt arbete, presenterar ett kapitelutkast om kunskaper om språk i gymnasieskolans svenskämne.

22 maj i KY31

Nya doktorander i pedagogiskt arbete presenterar idéer inför pilotprojekt.

29 maj, lokal meddelas senare

Paul Resch, doktorand i pedagogiskt arbete. Mittseminarium. Granskare: Hanna Hofverberg, Malmö universitet.

 

Mer information och kontakt