Seminarieserien Pedagogiskt arbete med ämnesdidaktisk inriktning

Serien har som sin främsta uppgift att ge doktoranderna i pedagogiskt arbete utrymme för presentation och diskussion av empiriskt material och egna texter som konferenspaper, artiklar och avhandlingskapitel. Seminariet lämnar också utrymme för diskussion av aktuella och relevanta artiklar och avhandlingar samt för inbjudna externa gäster och föreläsare.

Seminariet är öppet. För underlag till doktorandseminarierna, ta kontakt med respektive framläggare. Välkommen!

Program hösten 2023

Samtliga seminarietillfällen hålls onsdagar kl. 13–15 om inte annat anges.

Antologikapitel om språkhistoriedidaktik

Fredrik Olsson, doktorand i pedagogiskt arbete.

Datum: 30/8
Lokal: Tage, Keyhuset, Campus Valla

Pedagogiskt arbete som forskningsfält

Rapport från den nationella konferensen i Pedagogiskt arbete. 

Datum: 6/9
Lokal: Tage, Keyhuset, Campus Valla

Presentation av avhandlingskapitel

Gunilla Ståhlberg, doktorand i Pedagogiskt arbete.

Datum: 13/9
Lokal: Tage, Keyhuset, Campus Valla

Skrivande på ett andraspråk

Elisabeth Zetterholm, biträdande professor i svenska som andraspråk.

Datum: 27/9
Lokal: Tage, Keyhuset, Campus Valla

Mittseminarium

Emma Axinder, doktorand i pedagogiskt arbete.

Datum: 10/10
Lokal: Lokal meddelas senare

Bearbetning av empiriskt material

Avhandlingskapitel Paul Resch, doktorand i pedagogiskt arbete.

Datum: 15/11
Lokal: 
Tage, Keyhuset, Campus Valla

Textseminarium

Paul Resch, Emma Axinder, Gunilla Ståhlberg, Pontus Larsen och Fredrik Olsson, doktorander i pedagogiskt arbete.

Datum: 29/11
Lokal: 
Tage, Keyhuset, Campus Valla

Möjliga vägar efter disputation – karriärplanering för doktorander

Inbjudna gäster: Johanna Vernqvist, LiU, Jessica Jarhall, Norrköpings kommun, Björn Ivarsson Lilieblad, Östergötland museum. Samarrangemang DISA, PASL och SOK.

Datum: 6/12
Lokal:
Lokal meddelas senare

Presentation av avhandlingskapitel

Pontus Larsen, doktorand i pedagogiskt arbete.

Datum: 13/12
Lokal: 
Tage, Keyhuset, Campus Valla

Offentligt förd debatt om svenskämnets kunskapsinriktade språkdelar

Fredrik Olsson, doktorand i pedagogiskt arbete.

Datum: 20/12
Lokal: 
Tage, Keyhuset, Campus Valla 

Kontakt

Om forskningsmiljön