Tusentals barn tvingas varje år att fly tillsammans med sin vårdnadshavare till ett skyddat boende. Insatsen skyddat boende ska idag kombineras med skydd, stöd och delaktighet för att stärka både barn och vårdnadshavare vid placering i skyddat boende.

Vi stärker kompetensen kring ett barnrättsperspektiv i skyddat boende

Barnhänder gör ett hjärta på immigt fönster

SanyaSM

Barnafrids uppdrag kring barn på skyddat boende

Sedan 2021 har Barnafrid varit delaktig i det EU-finansierade projektet Efter våldet. Efter projekttidens avslut har Barnafrid sedan 2023 fått förlängda uppdrag, där det nu står inskrivet i Barnafrids grunduppdrag att vi ska verka för att stärka berörda yrkesgruppers förmåga och kunskap att tillämpa ett barnrättsperspektiv i arbetet med barn som vistas i skyddat boende tillsammans med en vårdnadshavare.

Vi ska även tillsammans med Länsstyrelserna och Jämställdhetsmyndigheten stödja kommunerna med att tillämpa barnrättsperspektivet i arbetet med barn som visats i skyddat boende med en vårdnadshavare. Uppdraget pågår mellan 2023-2028. Ny lagstiftning

Har du frågor?

Närbild på barns händer ritar vid ett bord

Bidra till vårt gemensamma arbete

Det är viktigt för oss att samla in era frågor samt spaningar som ni ser kopplat till barn i skyddat boende. Du kan svara på enkäten flera gånger.

Genom att svara på frågorna ger du ett samtycke och godkännande på deltagande. All data samlas in anonymt och det går inte att spåra vem som har svarat på frågorna. Det innebär att du samtycker till att data kommer att presenteras på gruppnivå, att den sammanställda datan kommer att användas för att skapa utbildningsinsatser relevanta för målgruppen, och att resultaten kan komma att publiceras.

Klicka här för att komma till enkäten

Efter våldet

Kunskapshöjande insatser

Tips på material

Barnhänder vid dator
jacoblund

Kontaktpersoner