Fotografi av Natalie Söderlind

Natalie Söderlind

Utredare

På Barnafrid arbetar jag som utredare och koordinerar bland annat det EU-finansierade projektet Efter våldet (AVEC). Jag är även ansvarig för programmet Civilsamhälle där jag driver nätverket Ideella krafter.

Presentation

Jag har en kandidatexamen i Socialantropologi samt master inom Barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet. Jag har tidigare arbetat inom ideell sektor, samt som volontär gentemot barn och unga.

I min tjänst så koordinerar jag bland annat Barnafrids delar i projektet Efter våldet. Där vi tillsammans med Rädda Barnen, Stiftelsen Allmänna barnhuset, Marie Cederschiöld högskola och Göteborgs Stadsmission har tagit fram en modell för att stärka barns rättigheter i skyddat boende.

Jag arbetat även med att stärka kompetensen och kunskapen i att inkludera barn och unga i Barnafrids arbete. Samt driver programmet Civilsamhälle som riktar sig mot ideell sektor med mål om att sprida kunskap om våld mot barn.

Efter våldet

Publikationer

2024

Erica Mattelin, Natalie Söderlind, Laura Korhonen (2024) "You cannot just stop life for just that": a qualitative study on children's experiences on refugee journey to Sweden European Child and Adolescent Psychiatry Vidare till DOI
Erica Mattelin, Paidar Kristina, Natalie Söderlind, Frida Fröberg, Laura Korhonen (2024) A systematic review of studies on resilience and risk and protective factors for health among refugee children in Nordic countries European Child and Adolescent Psychiatry, s. 667-700 Vidare till DOI

Organisation

Nyheter