Presentation

Jag har en kandidatexamen i Socialantropologi samt master inom Barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet. Jag har tidigare arbetat inom ideell sektor, samt som volontär gentemot barn och unga.

I min tjänst så koordinerar jag bland annat Barnafrids delar i projektet Efter våldet. Där vi tillsammans med Rädda Barnen, Stiftelsen Allmänna barnhuset, Marie Cederschiöld högskola och Göteborgs Stadsmission har tagit fram en modell för att stärka barns rättigheter i skyddat boende.

Jag arbetat även med att stärka kompetensen och kunskapen i att inkludera barn och unga i Barnafrids arbete. Samt driver programmet Civilsamhälle som riktar sig mot ideell sektor med mål om att sprida kunskap om våld mot barn.

Efter våldet

Publikationer

Organisation

Nyheter