Presentation

Jag har en bakgrund inom socialantropologi och barn- och ungdomsvetenskap. Den har gett mig ett normkritiskt barnrättsperspektiv kring föreställningar om barndom och ungdom samt hur dessa påverkas av vardagslivets olika arenor, såsom familj, skola, fritid och kultur. 

På Barnafrid (Nationellt centrum för kunskap om våld mot barn) har jag tidigare arbetat som forskningsassistent. Nu är jag doktorand inom det Forte-finansierade forskningsprojektet ”Den långa resan”. Jag arbetar också som volontär på en stödlinje för barn och unga som utsätts för våld i en nära relation.  

Inom projektet ”Den långa resan” försöker vi att ta reda på hur barn som nyligen flytt till Sverige mår, och hur de upplever mottagandet i det nya landet. Med bland annat intervjuer belyser vi barn och unga som aktiva aktörer i migrationsprocessen. 

Genom att se barn och unga som experter på sina egna liv, och som handlande aktörer med egna erfarenheter och kompetenser att berätta om sina liv, kan vi belysa deras erfarenheter.  

Jag arbetar även som utredare vid Barnafrid i ett projekt om att stärka kompetensen kring att inkludera barn. Detta är ett relativt nytt fält där vi vill öka kunskapen om att skapa metoder för att arbeta tillsammans med barn och unga.

Den långa resan Visa/dölj innehåll

Publikationer Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll