Forskningsnätverket Smarta Städer och Digital Suveränitet är ett tvärvetenskapligt samarbete som fokuserar på hur digital suveränitet kan användas som ett verktyg för att säkerställa att medborgarnas behov och önskemål tas med i utvecklandet av smarta städer.

Hur en hållbar och inkluderande urban miljö ska planeras är en fråga som måste adresseras på global nivå. Den mest lovande lösningen är utvecklingen av smarta städer teknologi. Men smarta städer projekt har kritiserats för att ignorera lokalbefolkningens olika behov och öka sociala klyftor. Data är en av skärningspunkterna där spänningar mellan olika intressenter spelas ut och blir allt viktigare ju fler städer som implementerar smart teknologi. ’Digital suveränitet’ representerar idén om kontroll över ens egna data och hur den används och kan appliceras på olika nivåer från stat, stad, organisation till individ, vilket möjliggör integration av individuella och kollektiva aspekter av suveränitet i vår digitala värld.

Två workshops 2021 

Nätverket kommer att anordna två workshops 2021 för att samla en tvärvetenskaplig grupp av forskare som är engagerade i det framväxande området digital suveränitet i den smarta staden. 

Läs mer om nätverkets aktiviteter på vår engelska sida.

Detta nätverk stöds av ett bidrag för forskningsinitiering från Riksbankens Jubileumsfond (F21-0029).

 

Kontakt

Forskning inom området

Organisation