Smart City and Digital Sovereignty Network

Välkommen till workshopen Smart City and Digital Sovereignty. 14-15 juni, 2021 via Zoom.

En viktig global fråga är hur hållbara och inkluderande städer ska planeras och en lovande lösning är utvecklingen av teknologi för smarta städer. Men smarta städer har kritiserats för att ignorera lokalbefolkningens olika behov och öka sociala klyftor. Data är en av skärningspunkterna där spänningar mellan olika intressen utspelar sig och frågor kring data blir allt viktigare ju fler städer som börjar använda sig av smart teknik. Hur människor som bor i smarta städer ha kontroll över sin egna data och hur den används? En början på svar på den frågan är digital suveränitet som kan existera på olika nivåer från stat, stad, organisation till individ. Det är därför viktigt att försöka integrera både de individuella och kollektiva aspekter av suveränitet i vår digitala värld.

Forskningsnätverket Smarta städer och digital suveränitet samlar en tvärvetenskaplig expertgrupp för att utbyta kunskap och praktik om medborgarinflytande i hållbar stadsutveckling, där samtida diskussioner om digital suveränitet, rättigheter och rättvisa i den smarta staden utgör startpunkter för att utforska möjligheterna med digital suveränitet som ett verktyg för att säkerställa att medborgarnas behov och intressen tillvaratas i utvecklingen av smarta städer. Nätverket organiserar i juni en online-workshop för att belysa dessa ämnen.

Workshopen vänder sig till forskare, offentliganställda och studenter med intresse för stadsplanering, digital geografi, design, STS och teknik kommer att hållas på engelska. Vi hänvisar till vår engelska webbsida för mer information.


KontaktVisa/dölj innehåll

Forskning inom områdetVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll