Testbädd Kungsgatan – trafik

Trafik i stadsmiljö
Foto: Thor Balkhed

Projektet Testbädd Kungsgatan skapar en plattform för att undersöka möjligheterna i att analysera stora datamängder som samlats in från olika källor.

Det kommer att hantera data från gatan och utnyttja många sensorer av olika typer, Projektet kombinerar datan med fritt tillgängliga källor, som parkeringsautomater, busstidtabeller och till och med väderprognoser, för att möjliggöra effektiva trafikberäkningar och prognoser.

Genom att fokusera lika mycket på människorna som använder Kungsgatan som teknikutveckling, behöver projektet regelbundet hålla samråd med olika grupper. Det gäller medborgare, lokala företag, blåljustjänster som polis och räddningstjänst och kommunala verksamheter. Eftersom sensorerna sitter på offentliga platser har vi ett starkt säkerhetstänkande i all informationsinhämtning för att skydda den personliga integriteten.

Testbädd Kungsgatan startade i augusti 2019 och finansieras av Norrköpings fond för utveckling och forskning. Projektet beräknas pågå i två år.

 

Nyheter om Testbädd Kungsgatan

Kontakt

Organisation