Stora saker kan ske när en grupp människor har bestämt sig för att förändra något. Men hur går det till i praktiken? Vad händer när människor går från ord till handling? Och vad säger människors kollektiva handlande genom sociala rörelser, kooperativ, fackföreningar och andra civilsamhällesorganisationer om upplevda orättvisor och pågående sociala, politiska och ekonomiska förändringar i samhället? Dessa frågor jag intresserar mig för i min forskning som spänner över feministisk, politisk och ekonomisk geografi i både landsbygd och stad.

Upproriska landsbygder: sociala rörelsers omarbetande och motstånd mot sjukvårdens omvandling i svensk glesbygd

I min avhandling studerade jag den svenska offentliga sjukvårdens förändringar sedan 1990-talet genom två fall av sociala rörelser och kooperativ som organiserade sig för att protestera mot marknadiseringen och privatiseringen av sjukvården, samtidigt som de också arbetade för att skapa alternativa sätt att bedriva vård inom medborgarkooperativen där andra värden än marknadsvärden skulle guida verksamheten. Det ena fallet var medborgarkooperativa vårdcentralen Hälsorum Offerdal i Jämtland som startade som ett arbetarkooperativ under tidigt 1990-tal och senare har genomgått förändringar till att bli ett medborgarkooperativ ägt av bygden under 2010-talet. Det andra fallet var protesterna kring nedskärningarna och stängningarna av olika avdelningar på Sollefteå sjukhus från 2015 och framåt. Där organiserade medborgarna först demonstrationer och protester, senare ockuperade de sjukhusets entré och öppnade en medborgarägd vårdcentral. Genom att studera hur dessa två fall utvecklades under olika perioder och på olika platser kan man förstå de större förändringar som svensk sjukvård har och fortsätter att genomgå idag och hur dessa förändringar påverkar sjukvården på landsbygden och skapar social och geografisk ojämlikhet.

Hållbarhet kräver inkludering: Att engagera medborgare tidigt i utvecklingen av smarta städer

I min nuvarande forskning studerar jag hur samhällsplanerare och ingenjörers förställningar kring användare och användningsområden av smart teknologi påverkar utvecklingen av densamma. Samtidigt undersöker vi hur medborgare kan inkluderas tidigare i utvecklingen av smarta teknologier och smarta städer.

Forskningsprojekt och nätverkVisa/dölj innehåll

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

NyheterVisa/dölj innehåll

UtbildningVisa/dölj innehåll

Jag är ansvarig för kursen Det ekonomiska landskapet och undervisar på kurser inom kandidat-programmet i samhällsplanering och på master-programmet Strategic Urban and Regional planning. Jag handleder och master-studenter på programmet Gender Studies – Intersectionality and Change.

CVVisa/dölj innehåll

2020

Doktorsexamen i social och ekonomisk geografi, Institutionen för Geografi, Umeå Universitet

OrganisationVisa/dölj innehåll