Society Quest

Samhällets nuvarande och framtida utmaningar är i behov av hållbara lösningar. Det har lett till att samhällsutmaningar blivit en stark drivkraft för att identifiera lösningar som kan leda till nya affärsmöjligheter. Society Quest är mötesplatsen med syftet att initiera gemensamma utvecklingsprojekt.

Society Quest om bygglogistik arrangerat av LiU Relation

Society Quest är en mötesplats för universitet, näringsliv och samhälle där olika utmaningar från samhället diskuteras, först i seminarieform sedan i olika workshops. Syftet är att initiera gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt samt studentarbeten vid Linköpings universitet.

Society Quest arrangeras av LiU Relation, tillsammans med regionala aktörer som skiftar beroende på Society Quests inriktning. Sedan Society Quest initierades 2012 har ett tiotal arrangerats inom vitt skilda områden. Förutom att mötesplatsen uppskattas av och engagerar företag, organisationer och kommuner har även myndigheter och branschorganisationer deltagit och värderat formatet.

Exempel på tidigare områden

  • Djurvälfärd
  • Miljöteknik
  • Sensorer för de gröna näringarna
  • Obemannat flyg i skogs- och jordbruk
  • Hela samhällets kris
  • Inkludering för äldre
  • Autonoma fordon
  • Bygglogistik 

Exempel från Society Quest
Visa/dölj innehåll

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Vi hjälper dig att hitta rätt väg in
Visa/dölj innehåll

Ta del av mer kunskap från LiU
Visa/dölj innehåll