Samhällets nuvarande och framtida utmaningar är i behov av hållbara lösningar. Det har lett till att samhällsutmaningar blivit en stark drivkraft för att identifiera lösningar som kan leda till nya affärsmöjligheter. Society Quest är mötesplatsen med syftet att initiera gemensamma utvecklingsprojekt.

Society Quest om bygglogistik arrangerat av LiU Relation

Society Quest är en mötesplats för universitet, näringsliv och samhälle där olika utmaningar från samhället diskuteras, först i seminarieform sedan i olika workshops. Syftet är att initiera gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt samt studentarbeten vid Linköpings universitet.

Society Quest arrangeras av LiU Relation, tillsammans med regionala aktörer som skiftar beroende på Society Quests inriktning. Sedan Society Quest initierades 2012 har ett tiotal arrangerats inom vitt skilda områden. Förutom att mötesplatsen uppskattas av och engagerar företag, organisationer och kommuner har även myndigheter och branschorganisationer deltagit och värderat formatet.

Exempel på områden

  • Miljöteknik
  • Sensorer för gröna näringar
  • Hela samhällets kris
  • Inkludering av äldre
  • Autonoma fordon
  • Bygglogistik
  • Hållbara städer 

Arrangera Society Quest

Framsidan till broschyren
Society Quest: Skapa grogrund för samverkan

Dags att lösa samhällets utmaningar

Society Quest är ett bra verktyg för att skapa samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle. I broschyren "Society Quest: Skapa grogrund för samverkan" finns nyckelfaktorer för att genomföra ett lyckat Society Quest samt beskrivning av ett typiskt genomförande samlade. Broschyren finns tillgänglig på länken nedan. 

Läs mer om hur Society Quest arrangeras

Exempel från Society Quest

Kontakt

Ta del av mer kunskap från LiU