23 februari 2017

Ökad befolkning leder till ett ökat behov av bostäder. Hur ska byggbranschen agera för att möta detta behov? Branschföreträdare, forskare och myndighetsrepresentanter träffades och diskuterade frågan under en seminariedag med föreläsningar och workshops.

Visualisering och logistik var huvudteman under en heldag i Norrköping där det diskuterades hur byggbranschen kan använda nya metoder och tekniker för att effektivisera byggprocessen, och därmed kunna tillfredsställa det ökade kravet på bostäder.
Peter Fransson från Boverket var förste talare och lyfte fram den demografiska utvecklingen som en utmaning för byggbranschen.
-Det finns behov av 700 000 fler bostäder till 2025. Det blir 65 000 per år. Samtidigt behöver dessa inte vara nybyggda bostäder, utan kan även vara från det befintliga beståndet, konstaterade han.
Han berörde även de ekonomiska förutsättningarna för den svenska byggbranschen.
-Sverige är ett av de dyraste länderna att bygga i. I Europa är bara Schweiz dyrare, konstaterade han.
Han påpekade även att det finns problem med finansieringen av dessa projekt.
-Finansieringen räcker bara fram till 2017.

Billigare med bra bygglogistik

För att möta dessa krav finns det många idéer och uppfattningar om hur branschen bör agera. Martin Rudberg, professor i bygglogistik vid LiU, menade att digitalisering och effektivare bygglogistik kan göra det betydligt billigare att bygga.
- Vi tror att bättre logistik kan reducera byggkostnader med 25 procent och frigöra tid för att bygga istället för att ägna sig åt logistiska problem.
Camilla Einarsson från Sweco gav Vallastaden som exempel på ett byggprojekt där logistiken kunde behandlats bättre.
-Hon bor på en byggarbetsplats, sade hon om den hyresgäst som flyttat in i ett av de färdiga husen i Vallastaden, och kopplade det till projektets hantering av logistik.
-Projektet hade inte tydliga riktlinjer kring logistiken i ett tidigt skede.
Hon menar att det går att dra ett antal lärdomar från Vallastadsprojektet, bland annat vikten av att få in byggherrarna tidigt i processen och att välja inriktning på logistiklösning tidigt i projektet.

Allt går inte som tänkt 

Fredrik Berggren, Botrygg, talade om hur de som företag behandlar logistikfrågor. Han betonade att det är viktigt att inte överplanera ett projekt.
- Det är nästan alltid något som inte kommer gå som tänkt. Leveranser av material kan bli försenade. En storm på havet kan försena fartyget som fraktar material, vilket skapar ringar på vattnet i vårt byggprojekt och påverkar projektet som helhet.
Visualisering kan göra byggprocessen mer effektiv, menade Patric Ljung, forskningsledare för Immersiv Visualisering och föreståndare för C-research i Norrköping. Bland annat talade han om visualiseringsbordet Urban Explorer.
- Det har används bland annat vid byggprojektet i Norrköpingsstadsdelen Kneippen. Allmänhet, kommunföreträdare och andra intressenter kan komma och se på 3D-modeller av området som ska byggas.
Han tog även upp en teknik där drönare scannar av en miljö, som sedan förs in i en dator för att skapa en 3D-bild.
-Istället för att artister ska rita och göra det perfekt använder vi denna teknik, vilket sparar både tid och pengar.

 

Seminariet, som gick under namnet Society Quest arrangerades av Linköpings universitet (LiU relation och Brains and Bricks), Svenska handelskammaren och Sveriges byggindustrier. Society Quests syfte är att vara en mötesplats där universitet, näringsliv och samhälle möts för att utifrån aktuella utmaningar i samhället definiera gemensamma utvecklingsprojekt.

LiU Relation är en enhet inom Linköpings universitet som har uppdraget att öka samverkan mellan Linköpings universitet och det omgivande samhället.

Brains and Bricks är en centrumbildning inom Linköpings universitet knuten till en värdinstitution (Institutionen. för teknik och naturvetenskap, ITN).

Fotograf: Maja Jakobsson

Senaste nytt från Liu

Senaste nytt från LiU

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.

Glasskiva med droppe belyst underifrån.

Nästa generations hållbara elektronik dopas med luft

Forskare vid LiU har utvecklat en ny metod där organiska halvledare kan bli mer ledande med hjälp av luft som störämne. Enligt forskarna är det ett stort steg mot framtidens billiga och hållbara organiska halvledare.

läkare studerar undersökningsbilder.

Tolkar i vården viktiga för vård efter hjärtinfarkt

Efter en hjärtinfarkt är utlandsfödda mindre benägna att delta i återfallsförebyggande hjärtskola än inrikes födda patienter. Men med tillgång till en professionell tolk ökar deltagandet. Detta enligt en studie som letts av forskare vid LiU.