Är du ny i Sverige och vill plugga på Linköpings universitet? Har du hela eller delar av en utbildning från utlandet, men är osäker på hur du ska gå till väga? Här hittar du all information du behöver.

studenter

Avslutad akademisk utbildning

Om du har en avslutad akademisk utbildning från ett annat land kan du komplettera din utbildning i Sverige. En komplettering kan i vissa fall vara bra för att utöka kunskapen om det svenska samhället och i vissa fall behövs det för att kunna jobba inom sitt yrke i Sverige.

Komplettera en utländsk utbildning (studera.nu)

Det går också att få sin utländska utbildning bedömd av Universitets- och högskolerådet, UHR, för att kunna visa upp för arbetsgivare.

Bedömning av utländsk utbildning

Kompletteringsutbildningar vid Linköpings universitet

Utländska lärares vidareutbildning (ULV), 120 hp
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) till ämneslärare i årskurs 7-9, 90 hp
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) till ämneslärare i gymnasieskolan, 90 hp
Kompletterande utbildning för biomedicinska analytiker med utländsk examen, 90 hp
Högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning (30 – 120 HP), 30 hp

Övriga utbildningar

Linköpings universitet är engagerat i Korta vägen. Denna utbildningssatsning sker i samarbete med Arbetsförmedlingen och det är via dem du söker mer information då denna utbildning inte går att söka via den nationella antagningen.

Korta vägen

Oavslutad akademisk utbildning

UHR bedömer inte oavslutade studier. Om du har en oavslutad akademisk utbildning från utlandet och vill fortsätta studera i Sverige gäller detta:

Behörighetskrav

Ansöka om bedömning av reell kompetens

För dig med gymnasieutbildning

Du som har gymnasieutbildning och goda kunskaper i svenska och engelska kan söka högskoleutbildning i Sverige. Dina utländska gymnasiebetyg bedöms i samband med att du anmäler dig till utbildningar på antagning.se.

Bedömning av utländsk utbildning

Behörighetskrav

Ansöka om bedömning av reell kompetens

Kurser och program

När du läser på högskola eller universitet kan du välja att läsa ett program eller fristående kurser. När du läser fristående kurser kombinerar du din egen utbildning. Oavsett om du läser ett program eller kurser så leder båda möjligheterna till en avslutad utbildning och en examen.

Linköpings universitet erbjuder utbildning inom följande områden:

  • Beteende- och samhällsvetenskap
  • Data, IT och logistik
  • Ekonomi och juridik
  • Ingenjörsutbildningar
  • Kultur, media och design
  • Lärarutbildningar
  • Matematik, naturvetenskap och miljö
  • Medicin och vård

Bedömning av utländsk utbildning

Om du har en avslutad utländsk gymnasieutbildning, eftergymnasial yrkesutbildning eller akademisk utbildning kan du få den bedömd av Universitets- och högskolerådet, UHR. Utlåtandet du får kan du använda när du söker arbete. Utlåtandet anger kortfattat vilken svensk examen din utbildning motsvarar, eller vilken nivå den motsvarar inom svensk eftergymnasial yrkesutbildning. Du kan söka jobb utan att ha fått ett utlåtande. Bedömningen ska ses som en hjälp för arbetsgivare när det gäller att jämföra din utländska utbildning med en svensk examen.

UHR bedömer i dagsläget inte en oavslutad utbildning, men det kan komma att ändras. 

Du behöver inte ha fått en bedömning av din utländska gymnasieutbildning för att kunna söka en universitets- eller högskoleutbildning men en förhandsbedömning från UHR kan vara bra för att underlätta din planering. 

Bedömning av utländsk utbildning (UHR)

Behörighetskrav

Om du ska söka till svenska högskoleutbildningar måste din utländska gymnasieutbildning vara universitetsförberedande och avslutad för att ge grundläggande behörighet till svenska högskolestudier.

Du måste också kunna visa att du har tillräckliga kunskaper i svenska och engelska. Du måste ha godkänt betyg i Svenska 3 eller Svenska som andra språk 3 samt Engelska 6. Ett godkänt test i svenska för universitets- och högskolestudier (TISUS) eller en godkänd behörighetsgivande kurs i svenska från ett universitet eller en högskola är andra sätt att visa att du har rätt förkunskaper i svenska. Du kan också, som ett alternativ, visa att du har rätt förkunskaper i engelska med något av de test som universiteten och högskolorna godtar, till exempel TOEFL eller IELTS

Utöver den grundläggande behörigheten kräver de flesta utbildningar dessutom en särskild behörighet. Det innebär i de flesta fall att du måste ha läst vissa gymnasiekurser. Det är viktigt att du kollar vad som krävs för just den utbildning som du är intresserad av. Mer information hittar du på följande sidor:

Det här behöver du ha (antagning.se)

Behörighet till högskolestudier (studera.nu)

Ansöka om bedömning av reell kompetens

Om du inte har formell behörighet i form av gymnasieutbildning men ändå anser att du har de kunskaper som krävs för respektive utbildning så kan du ansöka om bedömning av reell kompetens för grundläggande behörighet och för särskild behörighet. Det betyder att du fått kunskaperna fast på ett annat sätt. Det kan till exempel vara att du läst vissa kurser, har en annan typ av utbildning eller har arbetslivserfarenhet. En bedömning görs när du ansöker. 

Reell kompetens

Kontakta centrala studievägledningen om du har frågor eller behöver vägledning, se kontaktuppgifter längre ned på sidan.Bli behörig i svenska

Korta vägen

Hitta din utbildning

Kontakta studievägledare