För dig med utländsk utbildning

Vill du plugga på Linköpings universitet, har hela eller delar av en utbildning från utlandet, men är osäker på hur du ska gå till väga? Här hittar du all information du behöver. 

Du är alltid välkommen att kontakta oss på den centrala studievägledningen om du har frågor eller behöver vägledning i valet av studier.

Kontakt

Telefontid: Måndag, onsdag och torsdag 14:00-15:00

Telefon: 013-28 58 05

E-post: centralstudievagledning@liu.se

Tidsbokning

Du kan boka tid för vägledning i både Linköping och Norrköping via vårt tidsbokningssystem. Om du inte hittar någon tid som passar så hör av dig till oss via e-post eller telefon.

Boka en tid för studievägledning

Linköping/Norrköping

Linnea Fors
telefon: 013-28 29 79

Per Arvidsson
telefon: 013 - 28 16 78

Så går du tillväga

Läs svenska

Snabbspår och Korta vägen

Informationsmöten

Aspirantutbildning

Träffa oss!

I samarbete med Arbetsförmedlingen anordnar Linköpings universitet informationsmöten för personer som är intresserade av att påbörja en utbildning. Vårens träffar äger rum: 

27/2, kl 13:00-15:00 på Campus Valla. Vi kommer vara i Katastrofmedicinskt centers aula i utkanten av campus.

 
28/2, kl 13:15-15:00 i TP1 på Campus Norrköping.

Hitta din utbildning