Linköpings universitet delar årligen ut ett stipendium på 10 000 kronor till läsårets bästa examensarbete eller masteruppsats i statistik och maskininlärning.​

examenshatt på trave med mynt Foto Ta Nu Målet med stipendiet är att uppmuntra arbeten som har förutsättningar att leda till tillämpningar inom det privata näringslivet eller i den offentliga sektorn.

Följande regler gäller för nomineringsförfarandet:

  • Ett nominerat arbete ska behandla ett delområde av statistik och maskininlärning
  • Ett nominerat arbete ska ha presenterats vid ett slutseminarium under perioden 1 juli - 30 juni det år som priset delas ut.
  • Ett arbete kan endast nomineras av den person som varit examinator för arbetet - En examinator kan endast nominera en person
  • Examensarbetet eller masteruppsatsen ska ha examinerats vid Linköpings universitet
  • Beslut om pristagare fattas av institutionsstyrelsen vid Institutionen för datavetenskap (IDA) vid Linköpings universitet efter förslag från en beredningsgrupp och i samråd med Christer Gilén.
  • De nominerade arbetena bedöms utifrån arbetets originalitet, noggrannhet i utförande, arbetets läsbarhet, samt vetenskapligt värde och relevant för statistik och maskininlärning, både inom metod och potentiella tillämpningar.
  • Beslutet kan inte överklagas.

Årets nomineringar skickas till statmlstipendium@ida.liu.se tillsammans med en kort skriftlig motivering och en elektronisk kopia (PDF) av examensarbetet eller masteruppsatsen.


Sista datum för nomineringar är 28 augusti 2023.

 

Kontakt

Tidigare års pristagare

Kort bakgrund

Pristagare

2022

Student: Akshay Gurudath

Mastersuppsats i statistik och maskininlärning

Uppsatsens titel: AI-based Prediction of Road Users' Intents and Reactions

Handledare: Per Sidén, STIMA, IDA

Examinator: Jose M. Peña

Stipendiekommitté: Annika Tillander, Jose M. Peña

Läs en intervju med vinnaren: Akshay Gurudath

2021

Student: Dylan Mäenpää

Mastersuppsats i datalogi

Uppsatsens titel: Towards Peer-to-Peer Federated Learning: Algorithms and Comparisons to Centralized Federated Learning

Handledare: David Bergström, AIICS, IDA

Examinator: Fredrik Heintz, AIICS, IDA

Stipendiekommitté: Jose M. Peña

Läs en intervju med vinnaren Dylan Mäenpää.

2020

Student: Alexander Karlsson

Mastersuppsats i statistik och maskininlärning

Uppsatsens titel: Improving predictions of muscle mass from an impedance device - Cross-calibration of bioelectrical impedance analysis and dual Xray absorbiometry using a Bayesian approach

Handledare: Annika Tillander, STIMA, IDA

Examinator: Bertil Wegmann, STIMA, IDA

Stipendiekommitté: Annika Tillander, Jolanta Pielaszkiewicz, Jose M. Peña

Läs en intervju med vinnaren Alexander Karlsson.  

2019

Student: Goutam Bhat

Mastersuppsats i elektroteknik

Uppsatsens titel: Accurate Tracking by Overlap Maximization

Uppsatsen i DIVA 

Handledare: Martin Danelljan, Computer Vision Laboratory, ISY

Examinator: Michael Felsberg, Computer Vision Laboratory, ISY

Stipendiekommitté: Fredrik Lindsten, Jose Pena, Oleg Sysoev, Mattias Villani

Läs en intervju med vinnaren Goutam Bhat.