Christer Giléns stipendium för bästa examensarbete eller masteruppsats i statistik och maskininlärning

Linköpings universitet delar årligen ut ett stipendium på 10 000 kronor till läsårets bästa examensarbete eller masteruppsats i statistik och maskininlärning.​

examenshatt på trave med mynt Foto Ta Nu Målet med stipendiet är att uppmuntra arbeten som har förutsättningar att leda till tillämpningar inom det privata näringslivet eller i den offentliga sektorn.

Följande regler gäller för nomineringsförfarandet:

  • Ett nominerat arbete ska behandla ett delområde av statistik och maskininlärning
  • Ett nominerat arbete ska ha presenterats vid ett slutseminarium under perioden 1 juli - 30 juni det år som priset delas ut.
  • Ett arbete kan endast nomineras av den person som varit examinator för arbetet - En examinator kan endast nominera en person
  • Examensarbetet eller masteruppsatsen ska ha examinerats vid Linköpings universitet
  • Beslut om pristagare fattas av institutionsstyrelsen vid Institutionen för datavetenskap (IDA) vid Linköpings universitet efter förslag från en beredningsgrupp och i samråd med Christer Gilén.
  • De nominerade arbetena bedöms utifrån arbetets originalitet, noggrannhet i utförande, arbetets läsbarhet, samt vetenskapligt värde och relevant för statistik och maskininlärning, både inom metod och potentiella tillämpningar.
  • Beslutet kan inte överklagas.

Årets nomineringar skickas till statmlstipendium@ida.liu.se tillsammans med en kort skriftlig motivering och en elektronisk kopia (PDF) av examensarbetet eller masteruppsatsen.


Sista datum för nomineringar är 28 augusti 2022.

 

Kontakt Visa/dölj innehåll

Tidigare års pristagare Visa/dölj innehåll

Kort bakgrund Visa/dölj innehåll

Pristagare

2021

Student: Dylan Mäenpää

Master of science (datalogi)

Uppsatsens titel: Towards Peer-to-Peer Federated Learning: Algorithms and Comparisons to Centralized Federated Learning

Handledare: David Bergström, AIICS, IDA

Examinator: Fredrik Heintz, AIICS, IDA

Stipendiekommitté: Jose M. Peña

Läs en intervju med vinnaren Dylan Mäenpää.

2020

Student: Alexander Karlsson

Master of science (statistik och maskininlärning)

Uppsatsens titel: Improving predictions of muscle mass from an impedance device - Cross-calibration of bioelectrical impedance analysis and dual Xray absorbiometry using a Bayesian approach

Handledare: Annika Tillander, STIMA, IDA

Examinator: Bertil Wegmann, STIMA, IDA

Stipendiekommitté: Annika Tillander, Jolanta Pielaszkiewicz, Jose M. Peña

Läs en intervju med vinnaren Alexander Karlsson.  

2019

Student: Goutam Bhat

Master of Science-uppsats i elektroteknik

Uppsatsens titel: Accurate Tracking by Overlap Maximization

Uppsatsen i DIVA 

Handledare: Martin Danelljan, Computer Vision Laboratory, ISY

Examinator: Michael Felsberg, Computer Vision Laboratory, ISY

Stipendiekommitté: Fredrik Lindsten, Jose Pena, Oleg Sysoev, Mattias Villani

Läs en intervju med vinnaren Goutam Bhat.