Studievägledning inom humaniora och samhällsvetenskap

Vi finns till för både dig som redan studerar hos oss och för dig som funderar på att börja studera på Linköpings universitet.
Du kan vända dig till studievägledarna för att få information och vägledning om våra olika utbildningar. Studievägledaren är en neutral samtalspartner som kan hjälpa dig att nå fram till ett bra underlag för dina beslut.

Du kan boka vägledningssamtal där du får möjlighet att reflektera över studier, din framtid och de funderingar du har. Kanske behöver du information om våra program och kurser eller har frågor om studieteknik eller stödfunktioner. Studievägledare har tystnadsplikt.

Hitta rätt studievägledare

Beteendevetenskap

Pernilla Ahrén

Psykologprogrammet, psykoterapeutprogrammet, fristående kurser i psykologi, psykoterapi, beteendevetenskaplig grundkurs, funktionsnedsättning och samhälle

Anna Maria Blomgren

Socionomprogrammet - befintliga studenter

Mathias Sköld

Socionomprogrammet - presumtiva studenter

Karin Siverskog

Human Resources, kandidatprogram och masterprogram

Maria Ågesjö

Fristående kurser i sociologi, pedagogik, ledning och strategiskt personalarbete, beteendevetenskaplig grundkurs.

Data/IT, statistik

Katarina Isotalo

Kognitionsvetenskap, kandidatprogram och masterprogram

Jessica Linde

Statistik och dataanalys - kandidatprogram, fristående kurser i statistik

studievagledning.iei@ffk.liu.se

Systemvetenskapliga programmet, masterprogrammet IT & Management

Ekonomi och juridik

Åsa Carmesten

Affärsjuridiska kandidat- och masterprogrammen, fristående kurser inom företagsekonomi, nationalekonomi och affärsrätt

Malin Gröndahl Maass

Internationella civilekonomprogrammet, politices kandidatprogrammet, masterprogrammet i nationalekonomi

Pernilla Mideskog

Civilekonomprogrammet

Internationella masterprogram

Ida Ekström

Strategic Urban and Regional Planning

Katarina Isotalo

Ageing and Social Change, Child studies, Gender studies

Jonas Johansson

Computational Social Science

Jessica Linde

Science för Sustainable Development, Statistics and Machine Learning

Anna Martin

Ethnic and Migration Studies, International and European Relations

Pernilla Mideskog

Business Administration

Jennie Wallin

Applied Ethics

Kultur, media och språk

Gunilla Christiansen

Kandidatprogrammet i Språk, litteratur och medier, fristående kurser i litteraturvetenskap, svenska språket, engelska, franska, spanska, tyska samt medie- och kommunikationsvetenskap

Jonas Johansson

Kandidatprogrammet i Kommunikation, samhälle, medieproduktion, kandidatprogrammet i Samhälls- och kulturanalys, fristående kurser i svenska för utländska studenter

Mathias Sköld

Fristående kurser i historia, filosofi, religionsvetenskap, konstvetenskap, professionsspråk, idrott och hälsa och svenska som andraspråk

Jennie Wallin

Kandidatprogrammet i Globala studier, fristående kurser i tillämpad etik, slöjd och formgivning, Högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning

Samhälle och miljö

Anna Maria Blomgren

Fristående kurser i socialt arbete på master- och magisternivå

Ida Ekström

Kandidatprogrammet i samhällsplanering, fristående kurser i geografi

Malin Gröndahl Maass

Politices kandidat, masterprogrammet i nationalekonomi

Jessica Linde

Miljövetarprogrammet, fristående kurser i miljö

Anna Martin

Fristående kurser i statsvetenskap

Allmän studievägledning