Vi finns till för både dig som redan studerar hos oss och för dig som funderar på att börja studera på Linköpings universitet.
Du kan vända dig till studievägledarna för att få information och vägledning om våra olika utbildningar. Studievägledaren är en neutral samtalspartner som kan hjälpa dig att nå fram till ett bra underlag för dina beslut.

Du kan boka vägledningssamtal där du får möjlighet att reflektera över studier, din framtid och de funderingar du har. Kanske behöver du information om våra program och kurser eller har frågor om studieteknik eller stödfunktioner. Studievägledare har tystnadsplikt.

Beteendevetenskap

Psykologprogrammet

Pernilla Ahrén

Psykoterapeutprogrammet

Pernilla Ahrén

Psykologi - fristående kurser 

Pernilla Ahrén

Psykoterapi - fristående kurser

Pernilla Ahrén

Fristående kurser i funktionsnedsättning och samhälle

Pernilla Ahrén

 

Socionomprogrammet - presumtiva studenter och termin 1-3

Sofia Meinhold

Socionomprogrammet - termin 4-7

Anna Maria Blomgren

Socialt arbete, masterprogram

Anna Maria Blomgren

Beteendevetenskaplig grundkurs

Ida Ekström

Human Resources, kandidatprogram

Ida Ekström

Human Resources, masterprogram

Ida Ekström

Pedagogik - fristående kurser

Ida Ekström

Sociologi - fristående kurser

Ida Ekström

Ledning och strategiskt personalarbete - fristående kurser

Ida Ekström

Data/IT, statistik

Kognitionsvetenskap, kandidatprogram

Katarina Isotalo

Kognitionsvetenskap, masterprogram

Katarina Isotalo

Statistik och dataanalys, kandidatprogram

Katarina Isotalo

Jennie Wallin

Statistik - fristående kurser

Katarina Isotalo

Jennie Wallin

Systemvetenskap, kandidatprogram

Viktoria Boiardt

IT och management, masterprogram

Viktoria Boiardt

Ekonomi och juridik

Civilekonomprogrammet

Pernilla Mideskog

Företagsekonomi - fristående kurser

Åsa Carmesten

Nationalekonomi - fristående kurser

Åsa Carmesten

Internationella civilekonomprogrammet - alla inriktningar

Malin Gröndahl Maass

Politices kandidat

Malin Gröndahl Maass

Nationalekonomi, masterprogram

Malin Gröndahl Maass

Affärsjuridik, kandidatprogram

Åsa Carmesten

Affärsjuridik, masterprogram

Åsa Carmesten

Affärsjuridik - fristående kurser

Åsa Carmesten

Internationella masterprogram

Ageing and Social Change

Sofia Meinhold

Applied Ethics - under avveckling

Jennie Wallin

Business Administration - Strategy and Management in International Organisations

Pernilla Mideskog

Child Studies

Katarina Isotalo

Computational Social Science

Jonas Johansson

Ethics, Science and Policy

Jennie Wallin

Ethnic and Migration Studies

Anna Martin

Gender Studies - Intersectionality and Change

Katarina Isotalo

 

International and European Relations

Viktoria Boiardt

Science for Sustainable Development

Mathias Sköld

Statistics and Machine Learning

Katarina Isotalo

Jennie Wallin

Strategic Urban and Regional Planning

Mathias Sköld

Kultur, media och språk

Språk, litteratur, medier, kandidatprogram

Gunilla Christiansen

Litteraturvetenskap - fristående kurser

Gunilla Christiansen

Svenska språket - fristående kurser

Gunilla Christiansen

Engelska, franska, spanska, tyska - fristående kurser

Gunilla Christiansen

Medie- och kommunikationsvetenskap - fristående kurser

Gunilla Christiansen

Svenska för utländska studenter - fristående kurser

Jonas Johansson

Kommunikation, Samhälle, Medieproduktion, kandidatprogram

Jonas Johansson

Historia - fristående kurser

Anna Martin

Filosofi - fristående kurser

Anna Martin

Religionsvetenskap - fristående kurser

Anna Martin

Konstvetenskap - fristående kurser

Anna Martin

Professionsspråk - fristående kurser

Anna Martin

Idrott och hälsa - fristående kurser

Anna Martin

Svenska som andraspråk, Linköping

Anna Martin

Tillämpad etik - fristående kurser

Jennie Wallin

Slöjd och formgivning - fristående kurser

Jennie Wallin

Högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning

Jennie Wallin

Samhälle och miljö

Globala studier, kandidatprogram

Anna Martin

Politices kandidat

Malin Gröndahl Maass

Miljövetenskap, kandidatprogram

Mathias Sköld

Samhällsplanering, kandidatprogram

Mathias Sköld

Statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning, masterprogram

Viktoria Boiardt

Nationalekonomi, masterprogram

Malin Gröndahl Maass

Socialt arbete - masterprogram

Anna Maria Blomgren

Statsvetenskap - fristående kurser

Viktoria Boiardt

Samhälls- och kulturanalys, kandidatprogram

Jonas Johansson

Miljövetenskap - fristående kurser

Mathias Sköld

Geografi - fristående kurser

Mathias Sköld

Samhällsplanering - fristående kurser

Mathias Sköld

 

Blanketter

Allmän studievägledning