Utveckla hållbarhet en gemensam nämnare för LiU och Tekniska verken

Naturtillgångar, råvaror, ekonomi, energi och kunskap. Det är bara några exempel på resurser som behövs för att samhället ska fungera. 2014 signerade Linköpings universitet och Tekniska verken ett strategiskt samverkansavtal för att tillsammans bidra till att använda dessa, och andra resurser, på ett effektivt och hållbart sätt.

Det var LiU:s rektor Helen Dannetun och Tekniska verkens dåvarande vd Anders Jonsson som signerade samverkansavtalet och tog i hand på att tillsammans verka för att möjliggöra ett effektivt användande av den kunskap och de resurser som de båda organisationerna har inom sina gemensamma intresseområden. Sedan dess träffas en ledningsgrupp från varje organisation årligen och går igenom föregående och nästkommande års handlingsplan.

Såväl LiU som Tekniska verken har och tar regionalt ansvar för frågor inom sina respektive verksamheter. Hållbarhetsfrågor är en gemensam styrka som de bägge genom sin nya form av samverkan har beslutat att arbeta med tillsammans på ett långsiktigt sätt. En grund för detta arbete är de många forskningssamarbeten och goda relationer som utvecklats under många år.

- Tekniska verken är sedan länge i den absoluta frontlinjen när det gäller ett brett systemperspektiv inom områdena miljö och energi, och vi har gott forskningsmässigt renommé inom dessa områden menar Mats Eklund som är professor i industriell miljöteknik vid Linköpings universitet. Tillsammans och även i samarbete med andra regionala krafter har vi fantastiska förutsättningar att samproducera världsledande kunskap för hållbara och resurseffektiva städer och regioner.

Kunskap är ett av fyra strategiska områden som LiU och Tekniska verken har enats att samverka kring. Lärande, samhällsbyggnad och innovation är de övriga.

- Vi har formulerat en gemensam vision för vårt långsiktiga arbete och det är att vi tillsammans ska utveckla en resurseffektiv region i världsklass – byggd på kunskap, lärande och innovation, berättar Ingela Lindahl, chef för affärsutveckling och samverkansansvarig på Tekniska verken.

Louise Ödlund, professor vid LiU och Mile Elez, teknisk direktör på Tekniska verken har varit verksamma i flera forskningsprojekt tillsammans.

Många planer för framtiden

- När det gäller området kunskap fokuserar vi enligt handlingsplanen på utmaningar och möjligheter inom digitalisering och visualisering – områden där vi har haft gemensamma möten och flera seminarier som bland annat handlat om livskraftiga samhällen och digitalisering, berättar Maria Swartz, samverkansansvarig från LiU:s sida.

Tekniska verken har sedan många år ett gott samarbete med LiU-studentföreningen Navitas med engagerade studenter från olika utbildningsprogram. Dessa relationer utgör en bra grund för aktiviteter inom området lärande – som gästföreläsningar och erbjudanden om examensarbeten.

- Inom området samhällsbyggnad ordnar vi gemensamma seminarier, bland annat under Almedalsveckan, och dessa tillfällen är väldigt bra tillfällen för att öka förståelsen för varandra, berättar Maria Swartz vidare.

Erik Olsson, affärsutvecklare på Tekniska verken tillägger:

- När det gäller samverkansområdet innovation har vi bland annat inlett ett samarbete med LiU Innovation som är universitets innovationskontor. Med detta avser vi att utveckla båda organisationernas innovationsverksamhet.

KontaktVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

Läs merVisa/dölj innehåll