13 april 2023

Linköpings universitet får två nya hedersdoktorer vid den akademiska högtiden i maj. Det är Charlotta Sund, vd och koncernchef för Tekniska verken i Linköping, och Lennart Nordenfelt, seniorprofessor i hälso- och sjukvårdens teori och etik vid Marie Cederschiöld högskola.

Porträtt av kvinna på bro
Charlotta Sund, vd och koncernchef för Tekniska verken i Linköping, blir hedersdoktor för sitt engagemang i samverkan med LiU. Christian Ekstrand

Charlotta Sund blir teknologie hedersdoktor för sitt engagemang i samverkan med universitetet och sitt starka intresse för att etablera Linköping och Östergötland som världens mest resurseffektiva region. Hon är vd och koncernchef för det kommunala bolaget Tekniska verken i Linköping och utbildad civilingenjör i industriell ekonomi vid Linköpings universitet. Under Charlotta Sunds ledning har Tekniska verken ytterligare tagit till sig forskningsresultat från LiU kring bland annat industriell symbios, biogas och tjänsteutveckling. Därmed bidrar hon till att forskning från Linköpings universitet skapar nytta för miljö, samhälle och regionens invånare.

Foto Peter Modin Lennart Nordenfelt utses till medicine hedersdoktor. Han blev professor i hälso- och sjukvårdens teori och etik vid LiU 1987 och är seniorprofessor vid Marie Cederschiöld högskola i Stockholm. Lennart Nordenfelt definierar hälsobegreppet som en persons förmåga att förverkliga sina vitala mål. Han skiljer på olika sätt att se på hälsa – det biostatistiska (frånvaro av sjukdom) och det holistiska (förmåga att förverkliga mål) – och menar att en adekvat hälsoteori måste ha en holistisk inriktning. Genom hans och andra filosofers teorier har filosofisk analys av begreppen hälsa och livskvalitet fått inflytande också inom medicinen. Lennart Nordenfelts teorier kring hälsa har varit och är viktiga i utvecklingen av Medicinska fakultetens utbildningar på samtliga nivåer.

De båda hedersdoktorerna promoveras vid den akademiska högtiden, som äger rum den 27 maj i Linköpings Konsert & Kongress. De kommer också att hålla varsin hedersdoktorsföreläsning som alla är välkomna till.


Läs om tidigare hedersdoktorer och promotionen

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.