Pojkars läsning är ett är ett praktiknära forskningsprojekt som initierades av skolchefsnätverket i Finspångs kommun.

Bakgrunden till projektet är kommunens låga lästestresultat över tid, främst avseende pojkars läsprestation. Skolcheferna efterfrågade därför ett ULF-forskningsprojekt som särskilt fokuserar på hur pojkar kan stödjas i sin läsning och läsutveckling.

Forskningsprojektet Pojkars läsning startades hösten 2022 och pågår till hösten 2024. Projektet leds av Ulrika Andersson, doktor i pedagogik vid Linköpingsuniversitet. Medforskare är Stefan Gustafson, professor i pedagogik vid Linköpings universitet, och två grundskollärare i årskurs 1–6 från Finspångs kommun.

Forskarteamet arbetar utifrån det övergripande syftet att bidra till ökad läsförmåga framför allt hos pojkar åk 1–3 i Finspångs kommun. Vi kommer att beskriva, utveckla, genomföra och utvärdera en modell för differentierad läs- och skrivundervisning i årskurs 1–3 med utgångspunkt i pojkars behov, men också med hänsyn tagen till övriga elevers behov gällande läs- och skrivundervisning. Modellen utvecklas genom praktiknära samarbete mellan forskare och lärare i forskarteamet och utifrån intervjuer med elever och verksamma lärare i åk 1–3.

Blogg om pojkars läsning

26 mar, 2024
Artikel på väg till vetenskaplig tidskrift

Vi har nu skickat in våran första artikel inom ULF-projektet om pojkars läsning till den vetenskapliga tidskriften Forskning om undervisning och lärande. I artikeln presenterar vi resultat från intervjuer med deltagande lärare och pojkar i Finspångs kommun. Resultaten har formen av fem teman som har koppling till pojkars läsning och läsundervisning för pojkar. Det är …

Läs mera
18 dec, 2023
Julavslutning i Ulf-projektet Pojkars läsning

Idag har vi träffats i Linköping på universitetet för årets sista träff. Vi sammanfattar vårt arbete och blickar framåt. Vi väntar med spänning på lästestresultat från våra klasser som just nu genomför LegiLexis digitala testbatteri. Efter jul kommer vi att analysera resultaten och jämföra läsutvecklingen på de elever som använt vår läsmodell under hösten med …

Läs mera
28 nov, 2023
ULF-konferens och Läsverkstad

Måndagen den 30:e oktober medverkade vi i den årliga ULF-konferensen. Vi presenterade preliminära resultat av de intervjuer med lärare och pojkar som genomförts på några skolor i Finspångs kommun. Vi tog också del av presentationer av andra pågående ULF-projekt. Fredagen 10:e november hade vi Läsverkstad tillsammans med de lärare som deltar i projektet. Vi fick …

Läs mera

Praktiknära forskning och skolsamverkan

Kontakt