Pojkars läsning är ett är ett praktiknära forskningsprojekt som initierades av skolchefsnätverket i Finspångs kommun.

Bakgrunden till projektet är kommunens låga lästestresultat över tid, främst avseende pojkars läsprestation. Skolcheferna efterfrågade därför ett ULF-forskningsprojekt som särskilt fokuserar på hur pojkar kan stödjas i sin läsning och läsutveckling.

Forskningsprojektet Pojkars läsning startades hösten 2022 och pågår till hösten 2024. Projektet leds av Ulrika Andersson, doktor i pedagogik vid Linköpingsuniversitet. Medforskare är Stefan Gustafson, professor i pedagogik vid Linköpings universitet, och två grundskollärare i årskurs 1–6 från Finspångs kommun.

Forskarteamet arbetar utifrån det övergripande syftet att bidra till ökad läsförmåga framför allt hos pojkar åk 1–3 i Finspångs kommun. Vi kommer att beskriva, utveckla, genomföra och utvärdera en modell för differentierad läs- och skrivundervisning i årskurs 1–3 med utgångspunkt i pojkars behov, men också med hänsyn tagen till övriga elevers behov gällande läs- och skrivundervisning. Modellen utvecklas genom praktiknära samarbete mellan forskare och lärare i forskarteamet och utifrån intervjuer med elever och verksamma lärare i åk 1–3.

Blogg om pojkars läsning

28 nov, 2023
ULF-konferens och Läsverkstad

Måndagen den 30:e oktober medverkade vi i den årliga ULF-konferensen. Vi presenterade preliminära resultat av de intervjuer med lärare och pojkar som genomförts på några skolor i Finspångs kommun. Vi tog också del av presentationer av andra pågående ULF-projekt. Fredagen 10:e november hade vi Läsverkstad tillsammans med de lärare som deltar i projektet. Vi fick synpunkter på och diskuterade hur de olika momenten i Finspångsmodellen (LegiLexis bedömningsverktyg, Parläsning, Högläsning och Samarbete med skolbibliotek) har fungerat […]

Läs mer
26 sep, 2023
Uppstart med lärare

Fredagen den 11 augusti hade vi en trevlig uppstart med de lärare som vi har intervjuat samt utbildningschef Anders Pantzar som stod för lokal och fika. Vi gick igenom några av resultaten från intervjuerna som vi genomfört på våren. Syftet med mötet var att utifrån våra resultat diskutera och utveckla en preliminär undervisningsmodell tillsammans med lärarna. Lärarna gav synpunkter på innehåll i modellen kopplat till klassrumspraktiken och de möjligheter som de har. Forskargruppen kommer att […]

Läs mer
29 maj, 2023
Pirls

Vi har idag diskuterat Pirls-undersökningen och dess resultat och vad den betyder för vår studie. Det som visar sig är att Sverige har sjunkit med 12 poäng men att inget annat land har höjt sina poäng sedan 2016 inom EU och OECD. Sverige ligger därför fortfarande 17 poäng över genomsnittet. Det finns flera möjliga förklaringar till tappet men rapporten från skolverket plockar ut att möjliga förklaringar. Sedan 2016 har elever med svaga hemresurser ökat samt […]

Läs mer

Praktiknära forskning och skolsamverkan

Kontakt