Fotografi av Ulrika Andersson

Ulrika Andersson

Universitetslektor

jag arbetar som adjunkt på avdelningen för pedagogik och didaktik, IBL. Min avhandling blev färdig i juni 2021 och handlar om framåtsyftande bedömning i tidig läsundervisning. I avhandlingen belyser jag lärares bedömningsarbete i tidig läsundervisning i teori och praktik. Det innebär att två forskningsfält möts och studeras ur olika perspektiv vilket kan intressera såväl forskare som lärare i skolpraktiken. Mina intresseområden är tidig läsundervisning, framåtsyftande bedömning (till exempel formativ bedömning och Response to intervention, RTI). Jag deltar i; läsutvecklingsprojektet Legilexi där ett stort antal skolor och lärare runt om i Sverige medverkar, FoB (Forskning om bedömning) och Berättelseseminarier på LiU (vi intresserar oss för berättande i olika former).

Publikationer

2021

Ulrika B. Andersson (2021) Framåtsyftande bedömning i tidig läsundervisning: Teori och praktik
Ulrika B. Andersson (2021) Hur använder lärare bedömning i tidig läsundervisning Hållbar bedömning: bildning, välbefinnande och utveckling i skolans bedömningsarbete, s. 67-84

2019

Thomas Nordstrom, Ulrika Andersson, Linda Faith, Stefan Gustafson (2019) Teacher inquiry of using assessments and recommendations in teaching early reading Studies in Educational Evaluation, Vol. 63 Vidare till DOI
Stefan Gustafson, Thomas Nordström, Ulrika B Andersson, Linda Fälth, Ingvar Martin (2019) Effects of a formative assessment system on early reading development Education, Vol. 40, s. 17-27
Ulrika Andersson, Håkan Löfgren, Stefan Gustafson (2019) Forward-looking assessments that support students learning: A comparative analysis of two approaches Studies in Educational Evaluation, Vol. 60, s. 109-116 Vidare till DOI

Artiklar

Fälth, L., Nordström, T., Andersson, U., Gustafson, S. (2019). Assessment Support as Part of Teacher Duties in the Subject of Swedish at the Elementary Level. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 18, 85-109.

Fälth, L., Nordström, T., Andersson, U., & Gustafson, S. (2019). An intervention study to prevent ‘summer reading loss’ in a socioeconomically disadvantaged area with second language learners. Nordic Journal of Literacy Research, 5(3).

Forskningsnätverk

Relaterade forskare

Organisation