jag arbetar som adjunkt på avdelningen för pedagogik och didaktik, IBL. Min avhandling blev färdig i juni 2021 och handlar om framåtsyftande bedömning i tidig läsundervisning. I avhandlingen belyser jag lärares bedömningsarbete i tidig läsundervisning i teori och praktik. Det innebär att två forskningsfält möts och studeras ur olika perspektiv vilket kan intressera såväl forskare som lärare i skolpraktiken. Mina intresseområden är tidig läsundervisning, framåtsyftande bedömning (till exempel formativ bedömning och Response to intervention, RTI). Jag deltar i; läsutvecklingsprojektet Legilexi där ett stort antal skolor och lärare runt om i Sverige medverkar, FoB (Forskning om bedömning) och Berättelseseminarier på LiU (vi intresserar oss för berättande i olika former).

Publikationer

2021

2019

Artiklar

Fälth, L., Nordström, T., Andersson, U., Gustafson, S. (2019). Assessment Support as Part of Teacher Duties in the Subject of Swedish at the Elementary Level. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 18, 85-109.

Fälth, L., Nordström, T., Andersson, U., & Gustafson, S. (2019). An intervention study to prevent ‘summer reading loss’ in a socioeconomically disadvantaged area with second language learners. Nordic Journal of Literacy Research, 5(3).

Forskningsnätverk

Relaterade forskare

Organisation