Jag är doktorand i pedagogik på IBL. Mina intresseområden är läsundervisning och formativ bedömning och jag deltar i läsutvecklingsprojektet Legilexi där ett stort antal skolor och lärare runt om i Sverige medverkar. 

Relaterade forskare
Visa/dölj innehåll