Fotografi av Stefan Gustafson

Stefan Gustafson

Professor

Datorbaserade träningsprogram och andra typer av pedagogiska hjälpmedel kan vara ett sätt att förenkla inlärningen för barn med läs- och skrivsvårigheter. I min forskning studerar jag hur man kan utveckla en mer individanpassad läspedagogik.

Forskningsprojekt

LexiLegi

LegiLexi är ett läsutvecklingsprojekt där ett stort antal skolor och lärare runt om i Sverige medverkar. Projektet drivs av en stiftelse som startades av Bertil Hult (som grundade EF Education First och som själv har dyslexi) och professor Martin Ingvar, Karolinska Institutet. Jag medverkar som forskare, deltar i utveckling av en lärarkurs och sitter med i referensgruppen. För mer information se: /http://www.legilexi.org/

Iphone-projekt

Iphone-projektet är en pilotstudie om att utvärdera effekter av olika pedagogiska appar. Idor Svensson, Linnéuniversitet, är projektledare och jag är medverkande forskare.

Ipad-projekt

Ipad-projektet handlar om att utvärdera kort- och långsiktiga effekter av olika pedagogiska appar.  Idor Svensson, Linnéuniversitet, är projektledare. Jag är medverkande forskare.

Spelinterventioner i förskolan

 För att befrämja utveckling av grundläggande numeriska färdigheter och tidig aritmetisk utveckling. Joakim Samuelsson, IBL, är projektledare, jag är medverkande forskare.

CV

  • Fil dr i handikappvetenskap 2001
  • Docent i pedagogik 2013
  • Biträdande professor i pedagogik 2014
 

Publikationer

2021

Idor Svensson, Thomas Nordström, Emma Lindeblad, Stefan Gustafson, Marianne Björn, Christina Sand, Gunilla Almgren-Bäck, Staffan Nilsson (2021) Effects of assistive technology for students with reading and writing disabilities Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, Vol. 16, s. 196-208 Vidare till DOI

2019

Emma Lindeblad, Staffan Nilsson, Stefan Gustafson, Idor Svensson (2019) Self-concepts and psychological health in children and adolescents with reading difficulties and the impact of assistive technology to compensate and facilitate reading ability Cogent Psychology, Vol. 6, Artikel 1647601 Vidare till DOI
Idor Svensson, Linda Falth, Tomas Tjus, Mikael Heimann, Stefan Gustafson (2019) Two-step tier three interventions for children in grade three with low reading fluency Journal of Research in Special Educational Needs, Vol. 19 Vidare till DOI
Thomas Nordström, Staffan Nilsson, Stefan Gustafson, Idor Svensson (2019) Assistive technology applications for students with reading difficulties: special education teachers experiences and perceptions Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, Vol. 14, s. 798-808 Vidare till DOI
Thomas Nordstrom, Ulrika Andersson, Linda Faith, Stefan Gustafson (2019) Teacher inquiry of using assessments and recommendations in teaching early reading Studies in Educational Evaluation, Vol. 63 Vidare till DOI

Forskningsnätverk

Relaterade forskare

Undervisning

Organisation