Fotografi av Stefan Gustafson

Stefan Gustafson

Biträdande professor

Datorbaserade träningsprogram och andra typer av pedagogiska hjälpmedel kan vara ett sätt att förenkla inlärningen för barn med läs- och skrivsvårigheter. I min forskning studerar jag hur man kan utveckla en mer individanpassad läspedagogik.

Forskningsprojekt

LexiLegi

LegiLexi är ett läsutvecklingsprojekt där ett stort antal skolor och lärare runt om i Sverige medverkar. Projektet drivs av en stiftelse som startades av Bertil Hult (som grundade EF Education First och som själv har dyslexi) och professor Martin Ingvar, Karolinska Institutet. Jag medverkar som forskare, deltar i utveckling av en lärarkurs och sitter med i referensgruppen. För mer information se: /http://www.legilexi.org/

Iphone-projekt

Iphone-projektet är en pilotstudie om att utvärdera effekter av olika pedagogiska appar. Idor Svensson, Linnéuniversitet, är projektledare och jag är medverkande forskare.

Ipad-projekt

Ipad-projektet handlar om att utvärdera kort- och långsiktiga effekter av olika pedagogiska appar.  Idor Svensson, Linnéuniversitet, är projektledare. Jag är medverkande forskare.

Spelinterventioner i förskolan

 För att befrämja utveckling av grundläggande numeriska färdigheter och tidig aritmetisk utveckling. Joakim Samuelsson, IBL, är projektledare, jag är medverkande forskare.

CV

  • Fil dr i handikappvetenskap 2001
  • Docent i pedagogik 2013
  • Biträdande professor i pedagogik 2014
 

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

2019

ForskningsnätverkVisa/dölj innehåll

Relaterade forskareVisa/dölj innehåll

UndervisningVisa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll