Omvårdnad vid astma, allergi och kol del 1

Att arbeta som sjuksköterska på astma, allergi och KOL-mottagning kräver fördjupade kunskaper inom området. Efter du gått denna kurs kommer du ha de kunskaper som krävs för att kunna arbeta självständigt på en astma/KOL-mottagning i primärvård.

Sjuksköterska som för protokoll.Sjuksköterska som dokumenterar en vårdplan.Kursen omfattar bland annat följande moment:

  • Medicinsk vetenskap, patofysiologi
  • Diagnostik
  • Omvårdnadsperspektiv i primär-, sluten- samt palliativ vård
  • Professionellt och personcentrerat förhållningssätt
  • Handledning och undervisning
  • Kvalitetsutveckling
  • Beslutsstöd och dokumentation

Kursen har utvecklats som ett samarbete mellan Allmänmedicinskt Utbildningscentrum i Region Östergötland och Linköpings Universitet. Kursplan och utbildningsinnehåll har utformats av bland annat kliniskt verksamma sjuksköterskor inom astma och KOL.

Kursinformation

Kursen ges på halvfart (50%) och ger 15 hp på avancerad nivå. 

Kursens arbetsformer omfattar gemensamma föreläsningar, basgruppsarbete, seminarier och färdighetsträningar. Undervisningen sker med grund i PBL (problembaserat lärande).

Under kursen kommer du arbeta med en del studieuppgifter och slutexamination sker via en skriftlig studieuppgift med uppföljande seminarium.

Datum: Kursstart är onsdagen den 9/11 2022. Kursen kommer pågå fram till v.13 2023.

Kursen kommer att hållas på campus US, Linköping (Linköpings universitetssjukhus). Schemalagda dagar på campus kommer vara ons-fre varannan vecka, däremellan egenstudier 2 dagar.

Kurskostnad: 23 000 kr/deltagare

Kursplanen är under revidering och kommer att läggas här under senare delen av VT22.

Målgrupp

Sjuksköterskor och distriktssjuksköterskor som arbetar inom primärvården eller annan relevant verksamhet.

Anmälan

Anmäl dig via vårt anmälningsformulär 

Kursen har begränsat antal platser. Företräde ges till sökande från Region Östergötland.

Sista anmälningsdag är 15 juni.

 

Kontakt Visa/dölj innehåll

Mer om uppdragsutbildning vid LiU Visa/dölj innehåll