Omvårdnad vid astma, allergi och kol del 1

Att arbeta som sjuksköterska på astma, allergi och KOL-mottagning kräver fördjupade kunskaper inom området. Efter du gått denna kurs kommer du ha de kunskaper som krävs för att kunna arbeta självständigt på en astma/KOL-mottagning i primärvård.

Kursen omfattar bland annat följande moment:

  • Sjukdomslära
  • Diagnostik
  • Omvårdnadsperspektiv i primär-, sluten- samt palliativ vård
  • Professionellt och personcentrerat förhållningssätt
  • Handledning och undervisning
  • Kvalitetsutveckling
  • Beslutsstöd och dokumentation

Kursen har utvecklats som ett samarbete mellan Allmänmedicinskt Utbildningscentrum i Region Östergötland och Linköpings Universitet. Kursplan och utbildningsinnehåll har utformats av bland annat kliniskt verksamma sjuksköterskor inom astma och KOL.

Kursinformation

Kursen ges på halvfart (50%) och ger 15 hp på avancerad nivå. 

Kursens arbetsformer omfattar gemensamma föreläsningar, basgruppsarbete, studiebesök och praktiska övningar. Undervisningen sker med grund i PBL (problembaserat lärande).

Under kursen kommer du arbeta med en del studieuppgifter och examination sker via en skriftlig studieuppgift som du genomför tillsammans med en kurskamrat. Denna redovisas sedan vid ett seminarium i helklass.

På den här sidan finns kursplan.

Målgrupp

Sjuksköterskor och distriktssköterskor som idag arbetar inom primärvården.

Anmälan

Vid intresse kontakta LiU Uppdragsutbildning.

 

KontaktVisa/dölj innehåll

Mer om uppdragsutbildning vid LiUVisa/dölj innehåll