Inom området för CARER sker ett antal utbildningar och träningar. Både universitetskurser och -program, men också utbildning med räddningspersonal.

Utbildning inom responssystem

Arbete pågår för närvarande med att ta fram koncept och strategier för ett Masterprogram inom responssystem. Programmet är tänkt att vara tvärvetenskapligt med ingångar från samtliga fakulteter, med ”framtidens säkerhetschefer” som målgrupp. Programmet ska kunna sökas av både studenter och redan yrkesverksamma. Behovet av en bredare utbildning för framtidens verksamma på ledande funktioner i responssystemet har pekats ut både av MSB och räddningsorganisationer. Förutom Linköpings universitet är Länsstyrelsen och Socialstyrelsen viktiga samarbetspartners.

Kurser

Kurs inom ledarskap

Avdelningen för företagsekonomi vid Linköpings universitet ger kursen i ledarskap för civilingenjörer. Målet med kursen är att ge kunskaper och insikter för att analysera och förstå ledningsprocesser inom grupper och organisationer. Kunskaperna ska vidare förbereda för arbete med personal- och organisationsutveckling från ett ledningsperspektiv där teorier och modeller utgör en viktig del. Rollen som ledare i projekt och team kommer särskilt att betonas.

Kurs i Planering av Räddningssystem

En kurs i planering av räddningssystem erbjuds för programmen Samhällets logistikstudier och Kommunikation, Transport och Samhälle. Kursen fokuserar på den planering som görs för att skapa effektiva räddningsinsatser, och behandlar bland annat planering av räddningstjänst, ambulanssjukvård och polis med föreläsare från MSB, SOS Alarm och Rikspolisstyrelsen. Andra viktiga bitar i kursen är resurshantering, ledarskap, risk- och olycksanalys och lärande från olyckor.

Kurs i Diagnos och Design av IT och verksamhet

I kursen Diagnos och Design av verksamhet och IT och verksamhet i Masterprogrammet i IT och Management vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling studeras system- och verksamhetsutveckling med responssystem som applikationsdomän.

Programutbildningar