Vetenskapsdagen är en inspirationsdag för lärare i naturvetenskapliga och tekniska ämnen. Den anordnas varje år i oktober av Tekniska fakulteten i samverkan med Länsstudiedagen.

Kontaktperson

Skolsamverkan vid Linköpings universitet