08 september 2017

Hjärtsviktspatienter som använder tv-spel där de behöver röra på sig orkar mer och får en bättre träningskapacitet. Det visar preliminära resultat från LiU-forskning som nyligen presenteras vid en stor internationell hjärtkongress i Barcelona. 

Wii-kontrollerWii är den plattform som används i projektet. Foto: IstockHjärtsviktspatienter rekommenderas regelbunden träning men för patientgruppen kan det vara svårt att träna på ett konventionellt sätt. Kan man i stället med hjälp av tv-spel som bygger på fysisk aktivitet, så kallad exergaming, få hjärtsviktspatienter att komma igång med sin träning, få till en träningsrutin och i slutändan också må bättre?

Ja det verkar så. 

"Högre kapacitet"

– Exergaming kan användas som ett säkert och genomförbart rehabiliteringsverktyg hos äldre hjärtsviktspatienter. Vi såg en betydligt högre kapacitet för träning hos patienterna som använde sig av exergaming jämfört med kontrollgruppen, säger Tiny Jaarsma, professor i vårdvetenskap vid ISV, som tillsammans med Anna Strömberg, professor i omvårdnad, IMH, och Leonie Klompstra, postdoktor vid avdelningen för omvårdnad, var med på den stora hjärtkongressen European Society of Cardiology Congress i Barcelona.

Gick längre

Resultaten de presenterade bygger på 605 hjärtsviktspatienter från sex länder. Studien pågår fortfarande och de första resultaten bygger på en utvärdering efter tre månader.
De patienter som använt sig av exergaming gick i snitt 33 meter längre under en sex minuter lång promenad än de patienter som ingick i kontrollgruppen.

– Vi kommer att fortsätta att följa gruppen under ett år med en uppföljning efter sex månader. Men det känns väldigt roligt att få presentera våra fynd på en sådan stor konferens som den i Barcelona. Vi har bra preliminära resultat och det ser väldigt bra ut för fortsättningen, säger Tiny Jaarsma.

 

Kontakt

Läs mer