En förutsättning för att publikationer ska bli lästa är att intresserade kan hitta dem. Som forskare kan du göra mycket för att andra akademiker ska kunna hitta dina publikationer och för att nå en större läsekrets.

Synliggör dina publikationer med DiVA

DiVA är LiU:s publiceringsdatabas. Genom att se till att publikationer registreras och att fulltexter läggs upp (parallellpubliceras) förbättras publikationernas synlighet.

Använd sociala medier för att sprida din forskning

Sociala medier, främst Twitter och LinkedIn men även Facebook, kan användas för att få akademiker och andra intresserade att uppmärksamma din forskning. Om publikationen har en doi-länk är det bra att inkludera den. Om man använder flera sociala medier är det värdefullt att koppla ihop dem.

Använd ResearchGate för att interagera med andra

Akademiska sociala nätverk, exempelvis ResearchGate, underlättar interaktion med andra forskare. De kan användas för omvärldsbevakning och spridning av egna publikationer. En förutsättning för att du ska kunna sprida dina publikationer via sociala nätverk är givetvis att du har rätt att sprida dem. 

Få konkreta råd på bloggen

Utförlig information om hur forskare kan arbeta med vetenskaplig kommunikation och forskningskommunikation finns på universitetsbibliotekets blogg ”Aktuellt på biblioteket” under taggen ”forskningskommunikation”. Där hittar du bland annat tips om hur du kan skriva en spridningsplan och tidseffektivt arbeta med ResearchGate. 

Relaterat innehåll