Teknik tillsammans är ett webbaserat undervisningsmaterial i teknik för barn från förskola till årskurs 6. Det bygger på ett läromedel som utvecklats i England av The Nuffield Foundation (se mer info längst ned på sidan). Huvudsyftet är att barn ska utveckla sina kunskaper om teknik och teknikens betydelse för människan, samhället och naturen.

Barn visar upp egen ritad teckning av Foto Katarina Rehder

I undervisningsmaterialet presenteras idéer och metoder som kan vara till stöd när man planerar och genomför teknikmoment tillsammans med en barngrupp. Där föreslås också en enkel arbetsmodell som ger barn möjligheter att stegvis utveckla sina teknikkunskaper. Undervisningsmaterialet ger också möjligheter att integrera teknik med andra arbetsområden och skolämnen.

Alla arbetsområden har ett gemensamt upplägg

Varje arbetsområde inleds med att barnen utför ett antal småuppgifter, där den första tar sin utgångspunkt i omvärlden. Syftet med småuppgifterna är att eleverna stegvis utvecklar kunskaper som de behöver för att kunna genomföra huvuduppgiften. Den berör och belyser till stor del det arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar som beskrivs i kursplanen. Ofta handlar det om att tillverka en produkt eller utveckla en konstruktion. I ett eller flera arbetspass görs ytterligare kopplingar till omvärlden. Syftet är att sätta tekniken i ett sammanhang och synliggöra tekniken runt omkring oss. Samtliga arbetsområden innehåller moment där barnen designar och presenterar olika förslag på lösningar - enskilt, i smågrupper eller helklass. Dessutom finns inslag som innebär att barnen ska fatta beslut eller ta ställning. I slutet av arbetsområdena finns utvärderingar för både elever och lärare. Läs mer om hur man arbetar med materialet under huvudrubriken Arbetsområdenas upplägg.

Två personer visar upp färdiga produkter. Foto Katarina Rehder Teknik tillsammans ger goda möjligheter att arbeta mot de långsiktiga målen och med det centrala innehållet.

Länk till inspirationsmaterialet

Här hittar du inspirationsmaterialet Teknik tillsammans.

Sociala medier

Följ Teknik tillsammans på Facebook för nyheter och inspiration.

Teknik tillsammans på Facebook

The Nuffield Foundation

Teknik tillsammans bygger på ett läromedel som utvecklats i England av The Nuffield Foundation. The Nuffield Foundation är en av Storbritanniens mest välkända välgörenhetsstiftelser, grundad 1943 av William Morris, som grundade Morris Motors 1919 – ett välkänt engelskt bilmärke, åtminstone för veteranbilsintresserade. Morris, adlad Lord Nuffield, ville att hans stiftelse skulle bidra till att utveckla den sociala välfärden. Forskning och praktiska experiment var två nyckelområden.

Under årens lopp har the Nuffield Foundation satsat stora belopp på insatser riktade mot skolan. För mer information se:

Teachers - Nuffield Foundation
Nuffield Design & Technology

Till CETIS huvudsida