Äldre yrkesverksamma och digitaliseringen av arbete i nordiska länder ur ett socialt risk- och exkluderingsperspektiv

DigiNord - Äldre yrkesverksamma och digitaliseringen av arbete i nordiska länder.
Lars-Christer Hydén

"Äldre yrkesverksamma och digitaliseringen av arbete i nordiska länder ur ett socialt risk- och exkluderingsperspektiv" (DigiNord) finansieras 2021-2022 av den gemensamma kommittén för Nordic research councils in the Humanities and Social Sciences (NOS-HS) inom den utforskande workshopen 2020.

Det nätverks- och workshopsbaserade projektet DigiNord syftar till att förbättra förståelsen för hur digitaliseringen av arbetet påverkar äldre arbetstagare och arbete sent i livet. Det har ett utestängningsperspektiv och ett socialt riskperspektiv på det sena arbetslivet och tänjer på gränserna för aktuell kunskap om digitaliseringen av senare arbetsliv.

Om projektet

I och med digitaliseringen går de nordiska länderna för närvarande igenom ett skifte bland sina äldre arbetare. Vad det här skiftet innebär är ännu inte känt.

Detta skifte orsakas av att arbetet digitaliseras, vilket påverkar både hur och hur länge äldre personer kan arbeta. I en tid då regeringar uppmuntrar att gå i pension vid äldre ålder väcker digitaliseringen av arbetet både hopp och oro. Empirisk forskning om detta skifte är dock knapphändig och har nyss startat.

DigiNords workshopserie kommer att vägleda forskare i deras utforskning av hur digitalisering av arbetet i de nordiska länderna påverkar äldre arbetstagare, ur ett uteslutnings- och socialt riskperspektiv.

Det kommer att undersöka vilken information som för närvarande finns om ämnet, vilken ny information som är mest avgörande för att fylla kunskapsluckorna samt vilka forskningsmetoder och data som mest effektivt kommer att generera viktig kunskap.

Workshoparna kommer att vägleda denna utforskning genom en dialog mellan discipliner, i nordiska länder och mellan forskare, intressenter och allmänheten.

Läs mer på Helsingfors universitets webbplats.

Mer forskning om åldrande och social förändring

Partner

  • Kathrin Komp-Leukkunen, PhD, University of Helsinki, Finland (project leader)
  • Andreas Motel-Klingebiel, Prof. Dr. phil., Linköping University, Sweden
  • Katharina Herlofson, PhD, Oslo Metropolitan University, Norway
  • Per Erik Solem, Prof. PhD, Oslo Metropolitan University, Norway

Kontakta oss