#Enfrågaomheder - konferenser 2020-2021

Barnafrid genomför utbildningsinsatser för landets barnahusverksamheter om hedersrelaterat våld, inom ramen för regeringsuppdraget #Enfrågaomheder. Här presenterar vi några av föreläsningarna. 

Att bli utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck innebär stora konsekvenser för ett barn. Det är viktigt att alla aktörer runt utsatta barn har specialistkunskap om hedersproblematik, och att samhället erbjuder ett extra stöd och skydd. Barnahusen spelar här en viktig roll.

Vem kan titta på filmerna?

Målgruppen för regeringsuppdraget är landets Barnahusverksamheter. Arbetar du inom en Barnahusverksamhet är du välkommen att ta kontakt med oss på
barnafrid@liu.se
för att få ett lösenord.
Om du har frågor på innehållet i de inspelade föreläsningarna så kontakta respektive föreläsare. Eller vänd dig till oss, så hjälper vi dig att ta kontakt med föreläsaren. 

Rättsfall heder 19-20 maj 2021 Visa/dölj innehåll

Titel: Rättsfall äktenskapstvång

Föreläsare: Jessica Wenna och Devin Rexvid

Beskrivning: Kammaråklagare Jessica Wenna vid Åklagarkammaren i Västerås och ämnesspecialist hedersrelaterad brottslighet. Devin Rexvid, lektor vid Stockholms universitet, ger sitt perspektiv som sakkunnig i ärendet.

Moderator: Sandra Skoog, utredare, Barnafrid

 

Titel: Utreseförbud

Föreläsare: Damla Kesen, kommunjurist Nacka kommun.

Moderator: Sandra Skoog, utredare, Barnafrid

Visa/dölj innehåll

Titel: Erfarenheter som ombud i brottmål och LVU

Föreläsare: Caroline Brännström, Wega Advokater

Moderator: Sandra Skoog, utredare, Barnafrid

Titel: Den ofrivilliga bruden

Föreläsare: Miranda Ebrahimi

Beskrivning: Miranda Ebrahimi berättar om hur hon bara 13 år gammal tvingades gifta sig med en tio år äldre släkting, och hur hon sedan ställdes inför ett ultimatum när hennes egen dotter riskerade att hamna i samma situation.

Moderator: Sandra Skoog, utredare, Barnafrid

Regionala konferenserna 2020Visa/dölj innehåll

Växjö

Det här är en inspelad föreläsning för barnahusverksamheterna i Växjö, den 27/10 2020.

Titel: "Inventering av vård för kvinnor och flickor som har varit utsatta för könsstympning"
Föreläsare: Docent och utredare på Socialstyrelsen, Sharareh Akhavan,
Beskrivning: Föreläsningen tar upp Socialstyrelsens delrapport som tittat på hur vården ser ut i Sverige för flickor och kvinnor som blivit utsatta för könsstympning. Vilka söker vård? Vad är god vård? Sharareh kommer också berätta om vad forskning visar om vård av könsstympade kvinnor och flickor.
Moderator: Sandra Skoog, utredare på Barnafrid vid Linköpings universitet.

 

Malmö

Det här är en inspelad föreläsning från Malmö, den 29/10, 2020.

Titel: ”Resursteam heder - för personal som möter personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck”
Föreläsare: Föreläsare: Margot Olsson, samordnare Malmö stad samt Emma Josefsson, Resursteam Heder.  
Beskrivning: Föreläsningen tar upp Malmös arbete mot hedersförtryck. Resursteam heder möter såväl utsatta som yrkesverksamma. Vid föreläsningen delar de med sig av sina erfarenheter. Hur ska man som yrkesverksam tänka? Vad är framgångsfaktorerna? Praktiska tips och tankar om fortsatt arbete och samverkan. 
Moderator: Sandra Skoog, utredare, Barnafrid.

Borås

Det här är en inspelad föreläsning från regionala konferensen #Enfrågaomheder i Borås, 4/11 2020.

Titel
: "Amandakommissionen – granskning av en kommuns arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck". 
Föreläsare: Mikael Thörn, senior utredare.
Beskrivning: Föreläsningen berättar om granskningen och vikten av chefers och politikers ansvar, kompetens, rutiner och insatser för att alla utsatta barn ska få det stöd och skydd de har rätt till och behov av.
Moderator: Sandra Skoog, utredare, Barnafrid.
 

Västerås

Det här är en inspelad föreläsning för Barnahusverksamheterna i Västerås, Uppsala, Örebro, Arboga och Karlstad den 9/11 2020.

Titel: ”Tillämpning av nya lagstiftningen om utreseförbud”
Föreläsare: Eva Christiernin, ordförande Socialnämnden Uppsala berättar om ett av Sveriges första tillfälliga utreseförbud som beslutats av Kammarrätten Stockholm.
Beskrivning: Eva kommer att dela med sig av kommunens erfarenheter kring tillämpningen av den nya lagstiftningen om utreseförbud och de resonemang som fördes i Förvaltningsrätt och Kammarrätt.

Stockholm

Det här är en inspelad föreläsning för barnahusverksamheterna i Stockholm, den 11/11 2020.

Titel: ”Heder fanns ju i familjen men vi var inte extrema i det”.
Föreläsare: Utredare och projektledare Lina Grip från Kriminalvårdens Forsknings- och utvärderingsenhet.
Beskrivning: Föreläsningen presenterar Kriminalvårdens intervjustudie ”Heder fanns ju i familjen men vi var inte extrema i det”. Studien är en intervjustudie som undersöker motiv och drivkrafter till våldsbrott i en hederskontext, utifrån 16 dömda förövares perspektiv. Studien lyfter bl.a. attityder och värderingar hos deltagarna, deras upplevda psykiska hälsa och förmåga till känsloreglering, deras syn på heder samt egen våldsutsatthet.


Sundsvall

Det här är en inspelad föreläsning för barnahusverksamheterna i Sundsvall, den 2/12 2020.

Titel: Nationell kartläggning. Bortförda personer i en hederskontext samt barn som uppges vara gifta – under 2019".
Föreläsare: Sakkunnig utredare Matilda Eriksson, Nationella kompetensteamet Östergötland.
Beskrivning: Föreläsningen berättar om deras nationella kartläggning av bortförda personer i en hederskontext och barn som uppges vara gifta.
Moderator. Sandra Skoog, utredare på Barnafrid vid Linköpings universitet.

Nyköping 

Det här är en inspelad föreläsning från Nyköping den 9/12 2020.

Titel: "Behandlingsmetoder för personer som utövar hedersrelaterat våld och förtryck” 
Föreläsare: Hanne Martinek, Socialstyrelsen.
Beskrivning: Föreläsningen berättar om Socialstyrelsens uppdrag att utreda förutsättningarna för att utveckla behandlingsmetoder för personer som utövar våld med hedersmotiv. Hanne presenterar en översikt över forskningsläget och presenterar hur Sverige och övriga nordiska länder arbetar med behandlingsmetoder för personer som utövat våld med hedersmotiv – vilka erfarenheter finns det av familjearbete. Föreläsningen avslutas med Socialstyrelsens bedömning kring lägesbilden.
Moderator: Sandra Skoog, utredare på Barnafrid vid Linköpings universitet

Nationella konferensen 2020Visa/dölj innehåll

Den 12-13 oktober anordnade Barnafrid den digitala nationella konferensen #Enfrågaomheder 2020 med cirka 450 anmälda deltagare. Här finns möjlighet att se två av konferensens föreläsningar, av professor Unni WIkan och psykologen Poa Samuelberg. 

 

 

Unni Wikan, professor vid
Oslo universitet

Det här är en inspelad föreläsning från den nationella konferensen #Enfrågaomheder 2020 som sändes från Linköpings konserthus 12-13 oktober. 

Föreläsare
: Unni Wikan, professor vid Oslo universitet.
Titel: Att förstå det oförståeliga, att försöka förstå företeelsen hedersrelaterad våld och förtryck.
Moderator: Sandra Skoog, utredare, Barnafrid. 

Kvinna i studiomiljö, diskuterar med en annan kvinna som sitter med via länk, och syns på en tv-skärm.Projektledaren för regeringsuppdraget #Enfrågaomheder, Sandra Skoog, och Unni Wikan, expert på hedersrelaterat våld.
Foto: Ulrik Svedin. 

Nationella konferensen #Enfrågaomheder 2020, den 12—13 oktober:

Cirka 450 personer deltog i den digitala konferensen som sändes från Linköping med femton olika seminarier. Konferensen hölls inom ramen för regeringsuppdraget #Enfrågaomheder och invigdes av jämställdhetsminister Åsa Lindhagen. Föreläsarna fanns med på distans och på plats i Linköping.


 

 

Poa Samuelberg, Barnafrid,
Linköpings universitet

Det här är en inspelad föreläsning från den nationella konferensen #Enfrågaomheder 2020 som sändes från Linköpings konserthus 12-13 oktober. 

Föreläsare: Poa Samuelberg, psykolog och utredare på Barnafrid
Titel: "Våld mot barn - att upptäcka, bedöma och hjälpa". 
Moderator: Natalie Söderlind, doktorand, Barnafrid.

KontakterVisa/dölj innehåll

Relaterat Visa/dölj innehåll