Barnafrid genomför utbildningsinsatser om hedersrelaterat våld och förtryck för landets Barnahusverksamheter, inom ramen för regeringsuppdraget #Enfrågaomheder. Här presenterar vi några av föreläsningarna.

Att bli utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck innebär stora konsekvenser för ett barn. Det är viktigt att alla aktörer runt utsatta barn har specialistkunskap om hedersproblematik, och att samhället erbjuder ett extra stöd och skydd. Barnahusen spelar här en viktig roll.

Vem kan titta på filmerna?

Målgruppen för regeringsuppdraget är landets Barnahusverksamheter. Arbetar du inom en Barnahusverksamhet är du välkommen att ta kontakt med oss på
barnafrid@liu.se
för att få ett lösenord.
Om du har frågor på innehållet i de inspelade föreläsningarna så kontakta respektive föreläsare. Eller vänd dig till oss, så hjälper vi dig att ta kontakt med föreläsaren. 

Nordeuropeisk utblick 16 december 2021

Responding to Harmful Cultural Practices

Föreläsare: Nazir Afzal, tidigare chefsåklagare i England och numera verkställande direktör för Englands polis- och brottskommissionärer.

Beskrivning: Nazir Afzal berättar om sina erfarenheter av hedersrelaterat våld och förtryck, i synnerhet äktenskapstvång.  

Moderator: Sandra Skoog, utredare, Barnafrid.

 

Rättsfall heder 19-20 maj 2021

Titel: Rättsfall äktenskapstvång

Föreläsare: Jessica Wenna och Devin Rexvid

Beskrivning: Kammaråklagare Jessica Wenna vid Åklagarkammaren i Västerås och ämnesspecialist hedersrelaterad brottslighet. Devin Rexvid, lektor vid Stockholms universitet, ger sitt perspektiv som sakkunnig i ärendet.

Moderator: Sandra Skoog, utredare, Barnafrid

Titel: Utreseförbud

Föreläsare: Damla Kesen, kommunjurist Nacka kommun.

Moderator: Sandra Skoog, utredare, Barnafrid

Video
Titel: Erfarenheter som ombud i brottmål och LVU

Föreläsare: Caroline Brännström, Wega Advokater

Moderator: Sandra Skoog, utredare, Barnafrid


Video
Titel: Den ofrivilliga bruden

Föreläsare: Miranda Ebrahimi

Beskrivning: Miranda Ebrahimi berättar om hur hon bara 13 år gammal tvingades gifta sig med en tio år äldre släkting, och hur hon sedan ställdes inför ett ultimatum när hennes egen dotter riskerade att hamna i samma situation.

Moderator: Sandra Skoog, utredare, Barnafrid


Kontakter

Relaterat