Stärka barnahusens kompetens i hedersrelaterat våld och förtryck

Barnafrid genomför utbildningar om hedersrelaterat våld för landets Barnahusverksamheter.
Syftet är att stärka Barnahusens kompetens i utredningsarbete vid misstanke om hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer: Barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning.  

I juni 2018 gav regeringen i uppdrag till Barnafrid att genomföra utbildningsinsatser om hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer.

Syftet med uppdraget är att stärka Barnahusverksamheternas kompetens i utredningsarbete vid misstanke om hedersrelaterad brottslighet.

Hela regeringsuppdraget till Barnafrid (länk till regeringens webbsida)

Uppdraget är en del av den nationella handlingsplan mot könsstympning av flickor och kvinnor som regeringen beslutade om under 2018. Syftet med handlingsplanen är att förebygga och motverka könsstympning, samt förbättra stödet till redan utsatta. Målet är att nå det övergripande målet för jämställdhetspolitiken, det vill säga att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv.

Svårt för ett barn

Barn har inte samma möjlighet som vuxna att påtala brott och vet inte heller alltid att det som händer är brottsligt. När barnet utsätts för brott av en person som står barnet nära kan möjligheten vara ännu svårare. Vid utredning om brott mot barn ska det rättsliga utredningsintresset vägas mot barnets intresse av skydd, omvårdnad och integritet. Att genomföra utredningar som gäller hedersrelaterat våld och förtryck är komplicerade och kräver särskild kompetens hos dem som möter de utsatta barnen.

Stärka kunskap

I vårt nya uppdrag ska vi stärka Barnahusens kunskap om den här formen av utsatthet så att den på ett tydligare sätt inkluderas i Barnahusens arbete. Vi ska samla in och sprida erfarenheter från Barnahusverksamheternas arbete med hedersrelaterat våld och förtryck.
Som ett led i att nå ut och implementera de vägledningar och stöd som finns för verksamheterna har Barnafrid upprättat ”En handbok om hedersrelaterat våld och förtryck för inom Barnahusen.”

NATIONELLA KONFERENSEN

Med anledning av rådande omständigheter hölls den nationella konferensen digitalt den 12-13 oktober 2020. Under konferensen fick deltagarna ta del av kunskap som rör hedersrelaterat våld och förtryck som stort men också kunskap om de olika uttrycksformerna barnäktenskap, könsstympning samt det nyligen införda barnäktenskapsbrottet. Föreläsningarna bestod av såväl praktisk kunskap som mer teoretisk kunskap. Forskare, yrkesverksamma praktiker och andra myndigheter bjöds in för att låta deltagarna ta del av viktig kunskap inom området hedersrelaterat våld och förtryck. Konferensen erbjöd föreläsningar riktade till samtliga Barnahusverksamheter men också föreläsningar med fokus på specifik profession.

Barnhänder som ligger på varandra som ett torn. Foto Getty Images

De regionala konferenserna

Under hösten 2020 ordnade vi också sammanlagt sju regionala konferenser för yrkesverksamma inom landets Barnahusverksamheter, med syfte att förbättra deras kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. Det gjorde vi tillsammans med respektive länsstyrelse samt det Nationella kompetensteamet från Länsstyrelsen Östergötland. Konferensen bestod av två dagar, varav en dag för samtliga verksamheter och en dag för Barnahussamordnarna. Konferensens innehåll var föreläsningar kring samverkan, rutiner och erfarenhetsutbyte. Under dagen för Barnahussamordnarna kunde de diskutera fall framtagna av Nationella kompetensteamet genom deras erfarenheter av stödtelefonen, till vilken yrkesverksamma kan ringa för att rådfråga kring ärenden med misstanke om hedersrelaterat våld och förtryck.

Här hölls regionala konferenser 2020Visa/dölj innehåll

OBS! Konferenserna omställda till online, men fortfarande regionalt inriktade. 

 1. Växjö, Kalmar, Jönköping, den 27 oktober 2020 för samtliga verksamheter på Royal Corner.
        
 2. Lund, Malmö, Blekinge, Helsingborg, Kristianstad, Söderslätt, Karlskrona, den 29 oktober 2020 samtliga verksamheter på Comfort Hotell Malmö.

 3. Fyrbodal, Borås, Skövde, Göteborg, den 4 november 2020 för samtliga verksamheter på Quality Hotell Grand.

 4. Västerås, Örebro, Uppsala, Gävle, Karlstad, Dalarna, den 9 november 2020 för samtliga verksamheter på Västerås Stadshotell.

 5. Stockholm, Nacka, Gotland, Huddinge/Botkyrka, Haninge, Stockholm Nord den 11 november för samtliga verksamheter på Ljusgården, Fleminggatan 7 Stockholm.

 6. Sundsvall, Umeå, Jämtland, den 2 december 2020 för samtliga verksamheter på Elite Knaust Hotell.

 7. Linköping, Norrköping, Nyköping, Eskilstuna, Södertälje, den 9 december 2020 samtliga verksamheter på Scandic Stora Hotellet.
  Anmälan och program Nyköping

NyheterVisa/dölj innehåll

KontaktVisa/dölj innehåll

BarnafridVisa/dölj innehåll