Stärka barnahusens kompetens i hedersrelaterat våld och förtryck

I juni 2018 gav regeringen i uppdrag till Barnafrid att genomföra utbildningsinsatser om hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer – barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning – för landets barnahusverksamheter. Syftet med uppdraget är att stärka barnahusverksamheternas kompetens i utredningsarbete vid misstanke om hedersrelaterad brottslighet.

Uppdraget vi har tilldelats är en del av den nationella handlingsplan mot könsstympning av flickor och kvinnor som regeringen nyligen beslutade om. Syftet med handlingsplanen är att förebygga och motverka könsstympning, samt förbättra stödet till redan utsatta. Målet är att nå det övergripande målet för jämställdhetspolitiken, det vill säga att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv.

Att genomföra utredningar som gäller hedersrelaterat våld och förtryck kräver särskild kompetens hos dem som möter de utsatta barnen. I vårt nya uppdrag ska vi stärka barnahusens kunskap om den här formen av utsatthet så att den på ett tydligare sätt inkluderas i barnahusens arbete.

Barnafrid håller i ett nätverk för landets barnahus och vi står för en stor del av deras kompetensförsörjning. Vi har också haft ett pågående uppdrag att utvärdera Barnahusverksamheterna i syfte att främja ett kvalitativt och likvärdigt bemötande för brottsutsatta barn, oavsett bostadsort. Uppdraget avrapporterades i mars 2019 och kompletterar uppdraget om hedersrelaterat våld och förtryck, där vi ska bidra till ett likvärdigt stöd för de unga som drabbas.

Startsida för Barnafrid
Visa/dölj innehåll