Nätverket riktar sig till yrkesverksamma som arbetar med eller vill lära sig mer om psykiatrisk vård för våldsutsatta och traumatiserade barn och ungdomar. På programmet står både nationella och internationella föreläsningar samt seminarier med erfarenhetsutbyte. Nätverket träffas ett par gånger per år.