Fotografi av Poa Samuelberg

Poa Samuelberg

Utredare

På Barnafrid är jag bland annat projektledare för ett treårigt regeringsuppdrag att öka kompetens i psykiatrisk traumavård inom första linjens psykiatri och BUP.

Presentation

Jag är utbildad psykolog vid Uppsala Universitet med vidareutbildning till legitimerad psykoterapeut samt specialist i klinisk psykologi. Min kliniska erfarenhet från barn- och ungdomspsykiatrin inkluderar öppenvård, mödra- och barnhälsovård, neuropsykiatrisk specialenhet och senast länsövergripande specialistenhet Traumaenheten, BUP Stockholm.
 
Parallellt med kliniskt arbete har jag intresserat mig för utbildning och handledning inom psykoterapi, främst till behandlare inom psykiatrin och första linjen. Jag är certifierad utbildare och handledare i Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi, TF-KBT, evidensbaserad behandling till barn och ungdomar vid PTSD (posttraumatiskt stressyndrom).

I min tjänst på Barnafrid ansvarar jag (tillsammans med Erica Mattelin) för uppdragsutbildning i TF-KBT (7,5p) som ges vid Linköpings universitet.
Vid sidan om kliniskt arbete med barn och deras omsorgspersoner har jag arbetat privat samt vid Rädda Barnen med kunskapsspridning och föreläsningar om konsekvenser av våld mot barn riktad till yrkesverksamma och föräldrar.

Jag är medförfattare till boken Traumatisering hos barn – en handbok (Natur & Kultur, 2018) tillsammans med Sofia Bidö och Moa Mannheimer, och har även medverkat i KBT i Barn och ungdomspsykiatrin (Natur & Kultur, 2017), red Lars-Göran Öst.

I min tjänst som utredare på Barnafrid arbetar jag som projektledare (tillsammans med Maria Schillaci) för ett treårigt regeringsuppdrag (20192021) att öka kompetens i psykiatrisk traumavård inom första linjen och BUP, #Trauma på kartan. 

Våren 2020 fick Barnafrid ett nytt treårigt regeringsuppdrag om digitalisering och utveckling av valda delar i Trauma på kartan.

Här är en länk till en beskrivning av uppdraget (regeringens webbsida)

 

CV

  • Train the trainer TF-KBT, 2016.

  • Specialist i klinisk psykologi, 2013.


  • Psykoterapeutexamen, 2013.

  • Psykologexamen, 1997.

Nyheter

Undervisning

TF-KBT

Bild på böcker, äpplen och svart tavla.Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi, TF-KBT, Uppdragsutbildning 7,5 p

Mer om kursen:  

LiU:s webbsida om
uppdragsutbildningar

Bokprojekt

Bok, Traumatisering hos barn.Traumatisering hos barn – en handbok (Natur & Kultur, 2018) Bidö, S., Mannheimer, M. & Samuelberg, P.
Bokomslag KBT.KBT i Barn och ungdomspsykiatrin
(Natur & Kultur, 2017), red Öst, L-G. 

Organisation