Våra nätverkVisa/dölj innehåll

För dem som arbetar med barn som utsatts för våld eller andra övergrepp finns via Barnafrid nätverk som syftar till att ge yrkesverksamma möjligheter att dela och inhämta kunskap och erfarenheter samt att ordna vidareutbildningstillfällen.

Barnahusnätverket

Barnahusnätverket startade 2008 på initiativ av Rädda Barnen i Stockholm. Möten har sedan starten hållits två gånger per år och ger medarbetare på Sveriges barnahus möjlighet att ta del av föreläsningar, diskutera utvecklingsfrågor samt dela olika erfarenheter, rutiner och praxis mellan barnahusen. Vi anordnar träff med Barnahusnätverket i Linköping två gånger per år.

Nätverket består av samtliga svenska Barnahus (cirka 33 stycken) och deras multiprofessionella personal såsom polis, åklagare, läkare, socialsekreterare, behandlare med flera. Nedan finns barnahusen listade med länkar till dem som har egna webbsidor.

Barnahus

Nätverk för forskning - Barnafrid talks

Barnafrid talks är en digital seminarieserie där tvärvetenskaplig forskning som rör barns våldsutsatthet presenteras och diskuteras. Barnafrid talks vänder sig till forskare och andra intresserade. Seminarierna är kostnadsfria och sänds via Zoom.

Klicka här för mer information

Nätverket för elevhälsan

Barnafrids nationella nätverk för dig som arbetar inom elevhälsan. Första nätverksträffen hölls i september 2020, med digitala, webbsända föreläsningar och seminarier. Temat var "Våldsutsatthet och att möta barn i kris". Träffen arrangerades i samarbete med Malin Öhman, elevhälsochef i Motala kommun, som också var en av föreläsarna. 

Nätverket för BUP och Första linjen

Nätverket riktar sig till yrkesverksamma som arbetar med eller vill lära sig mer om psykiatrisk vård för våldsutsatta och traumatiserade barn och ungdomar. På programmet står både nationella och internationella föreläsningar samt seminarier med erfarenhetsutbyte. Nätverket träffas ett par gånger per år. 

Nätverket för Barnskyddsteam

Nätverket för Barnskyddsteam i Sverige har funnits i tre år. Nätverket är tvärprofessionellt tack vare att det finns flera olika yrkesprofessioner i de olika teamen runt om i landet. Nätverket träffas en gång per år på olika orter. Under nätverksträffarna avhandlas olika frågor som är av vikt för det kliniska arbetet och för samverkan mellan myndigheter. Ett av de viktigaste områdena som brukar lyftas är behovet av nationella riktlinjer. Nätverksmötena kombinerar seminarier och föreläsningar med diskussioner i grupper.

Barnskyddsteam