Våra nätverkVisa/dölj innehåll

För dem som arbetar med barn som utsatts för våld eller andra övergrepp finns via Barnafrid tre nätverk som syftar till att ge yrkesverksamma möjligheter att dela och inhämta kunskap och erfarenheter samt att ordna vidareutbildningstillfällen.

Barnahusnätverket

Barnahusnätverket startade 2008 på initiativ av Rädda Barnen i Stockholm. Möten har sedan starten hållits två gånger per år och ger medarbetare på Sveriges barnahus möjlighet att ta del av föreläsningar, diskutera utvecklingsfrågor samt dela olika erfarenheter, rutiner och praxis mellan barnahusen. Vi anordnar träff med Barnahusnätverket i Linköping två gånger per år.

Nätverket består av samtliga svenska Barnahus (cirka 33 stycken) och deras multiprofessionella personal såsom polis, åklagare, läkare, socialsekreterare, behandlare med flera. Nedan finns barnahusen listade med länkar till dem som har egna webbsidor.

Nätverk för forskning - Barnafrid talks

Barnafrid talks är en digital seminarieserie där tvärvetenskaplig forskning som rör barns våldsutsatthet presenteras och diskuteras. Barnafrid talks vänder sig till forskare och andra intresserade. Under våren 2021 ger vi ett nytt seminarium varje månad. Seminarierna är kostnadsfria och sänds via Zoom.

Nästa Barnafrid talks sker via Zoom, tisdag 12 januari kl 15.30-16.30.
Klicka här för mer information och vårens datum

Nätverket för elevhälsan

Barnafrids nationella nätverk för dig som arbetar inom elevhälsan. Första nätverksträffen hölls i september 2020, med digitala, webbsända föreläsningar och seminarier. Temat var "Våldsutsatthet och att möta barn i kris". Träffen arrangerades i samarbete med Malin Öhman, elevhälsochef i Motala kommun, som också var en av föreläsarna. 

Behandlarnätverket

Nätverket startades redan 1995 av barn- och ungdomspsykiatriska kliniken BUP Elefanten i Linköping, och kallades då BUP- nätverket. Nätverket bytte namn till Behandlarnätverket i samband med att Barnafrid tog över det. Förutom medarbetare på BUP-mottagningar kan numera även andra yrkesverksamma delta i nätverket som till exempel privatpraktiserande behandlare. Nätverket träffas 1-3 gånger per år, och på programmet står ofta internationella föreläsningar, gruppdiskussioner och konsultationer.

Nätverket för Barnskyddsteam

Nätverket för Barnskyddsteam i Sverige har funnits i tre år. Nätverket är tvärprofessionellt tack vare att det finns flera olika yrkesprofessioner i de olika teamen runt om i landet. Nätverket träffas en gång per år på olika orter. Under nätverksträffarna avhandlas olika frågor som är av vikt för det kliniska arbetet och för samverkan mellan myndigheter. Ett av de viktigaste områdena som brukar lyftas är behovet av nationella riktlinjer. Nätverksmötena kombinerar seminarier och föreläsningar med diskussioner i grupper.

Barnskyddsteam

 

Maila barnafrid@liu.se om du önskar anmäla dig till nätverket.

Kommande nätverksträffarVisa/dölj innehåll

Barnafrid talks 12 januari (online)

Barnafrid talks hålls via Zoom. Registrera dig på den här mejladressen: info@barnafrid.se Två forskare knutna till Barnafrid inleder föreläsningsserien: Docent Ann-Charlotte Münger om personal i skolan skapar fungerande skolvardag för barnet som lever mitt i våldet. Doktorand Erica Mattelin om forskning kring riskfaktorer och resiliens hos barn som kommit till Norden på flykt.

Börjar 12 januari 2021 kl. 15.30
Slutar 12 januari 2021 kl. 16.30
Plats Online via Zoom, registrering: barnafrid@liu.se
Kontakt Frida Fröberg
013-28 25 65

Nätverksträff för ideella krafter

Alla som möter barn och unga i vårt arbete, möter våldsutsatta barn. Många barn söker sig till verksamheter inom den ideella sektorn där det finns ett stort engagemang för att skydda och stödja.  Barnafrid bjuder därför in er som är verksamma inom landets ideella sektor till en nätverksträff med fokus på barn och ungdomars våldsutsatthet. Målet med dagen är att öka kunskapen om våld mot unga genom föreläsningar, samtal och erfarenhetsutbyte. Nätverksträffen genomförs med Childhood som samarbetspartner, och med ekonomiskt stöd från Brottsofferfonden. Vi välkomnar dig som är volontär, samordnare, projektledare, verksamhetsutvecklare, stödansvarig eller liknande inom ideell sektor, till exempel barnrättsorganisation eller jourverksamhet. Arrangemanget sker digitalt i Zoom, med inloggning från kl 09.30

Börjar 27 januari 2021 kl. 10.00
Slutar 27 januari 2021 kl. 16.15
Plats Mer information och anmälan
Kontakt Ann-Charlotte Münger
013-28 57 26

Nätverksträff för Barnahus

Tema: Unga som förgriper sig sexuellt på andra barn och unga. Träffen är digital och riktar sig till verksamma inom Sveriges Barnahus. Mer detaljerad information kommer att visas här. Save the date! 

Börjar 24 mars 2021 kl. 09.00
Slutar 24 mars 2021 kl. 16.15
Plats Online, i mötesverktyget Zoom. Länk kommer via anmälan.
Kontakt Sandra Skoog
013-28 17 99