Våra nätverk
Visa/dölj innehåll

För de som arbetar med barn som utsatts för våld eller andra övergrepp finns via Barnafrid tre nätverk som syftar till att ge yrkesverksamma möjligheter att dela och inhämta kunskap och erfarenheter samt att ordna vidareutbildningstillfällen.

Barnahusnätverket

Barnahusnätverket startade 2008 på initiativ av Rädda Barnen i Stockholm. Möten har sedan starten hållits två gånger per år och ger medarbetare på Sveriges barnahus möjlighet att ta del av föreläsningar, diskutera utvecklingsfrågor samt dela olika erfarenheter, rutiner och praxis mellan barnahusen. Vi träffas en gång per år i Linköping och en gång per år någonstans ute i landet där det finns ett barnahus.

Nätverket består av samtliga svenska Barnahus (ca 30 st) och deras multiprofessionella personal såsom polis, åklagare, läkare, socialsekreterare, behandlare med flera. Nedan finns barnahusen listade med länkar till de som har egna webbsidor.

Behandlarnätverket

Nätverket startades redan 1995 av barn- och ungdomspsykiatriska kliniken BUP Elefanten i Linköping, och kallades då BUP- nätverket. Nätverket bytte namn till Behandlarnätverket i samband med att Barnafrid tog över det. Förutom medarbetare på BUP-mottagningar kan numera även andra yrkesverksamma delta i nätverket som till exempel privatpraktiserande behandlare. Nätverket träffas 1-3 gånger per år, och på programmet står ofta internationella föreläsningar, gruppdiskussioner och konsultationer.

Nätverket för Barnskyddsteam

Nätverket för Barnskyddsteam i Sverige har funnits i tre år. Nätverket är tvärprofessionellt tack vare att det finns flera olika yrkesprofessioner i de olika teamen runt om i landet. Nätverket träffas en gång per år på olika orter. Under nätverksträffarna avhandlas olika frågor som är av vikt för det kliniska arbetet och för samverkan mellan myndigheter. Ett av de viktigaste områdena som brukar lyftas är behovet av nationella riktlinjer. Nätverksmötena kombinerar seminarier och föreläsningar med diskussioner i grupper.

Barnskyddsteam

  • Halland
  • Jönköping
  • Uppsala
  • Stockholm
  • Skåne
  • Västra Götaland
  • Östergötland
  • Östersund

 

Maila barnafrid@liu.se om du önskar anmäla dig till nätverket.