Regeringen har gett Linköpings universitet och Barnafrid i uppdrag att utveckla kompetensen inom traumavård för personal inom barn- och ungdomspsykiatrin.
Projektet har fått namnet #traumapåkartan.

Antalet barn och unga i Sverige som lever med psykisk ohälsa har ökat under senare år och allt fler söker sig till barn- och ungdomspsykiatrin. Att i unga år uppleva traumatiska händelser ökar sannolikheten för att utveckla psykisk ohälsa. Det är av avgörande betydelse att yrkesverksamma som arbetar med vård av traumatiserade barn och unga har kunskap som grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Forskare på Barnafrid, som är en del av Linköpings universitet, ska utarbeta och genomföra ett program med syfte att kompetensutveckla personal som i sitt arbete kommer i kontakt med traumatiserade barn och unga. Detta kommer att ske i dialog med bland andra Socialstyrelsen, Rädda barnen och Barnombudsmannen.

LiU får under 2018 tre miljoner kronor för uppdraget som sedan planeras att fortsätta under åren 2019 – 2021 efter särskilda regeringsbeslut.

TF-KBT Min övningsbok

Barnafrid har i samarbete med Rädda Barnen och BUP Traumaenhet vid Stockholms läns landsting, tagit fram en övningsbok som riktar sig till barn och ungdomar som går i behandling i traumafokuserad kognitiv beteendeterapi, TF-KBT.

Övningsboken ska användas i behandlingsarbete med TF-KBT och det är inte godkänt att använda övningsboken eller delar av den i andra sammanhang. Som behandlare ska du ha genomfört en godkänd utbildning i TF-KBT. Övningsboken ersätter inte en manual och som behandlare behöver du planera och aktivt leda behandlingen och välja övningar med omsorg utifrån barnets behov och mognadsnivå. Traumabehandling sker inom ramen för hälso- och sjukvård och det är därför nödvändigt att arbetet följer hälso- och sjukvårdslagen och alla andra lagar som är till för att garantera en god patientsäkerhet. Om du som behandlare uppfyller ovan beskrivning är det fritt att kopiera övningsboken och använda den med patienter. 

Ladda ner övningsboken som pdf.

För lösenord till pdf:en maila Poa Samuelberg

En tryckt version av boken kan också beställas och skickas gratis till dig som är utbildad behandlare. Maila din beställning till någon av kontaktpersonerna ovan.

Kontaktpersoner

Startsida för Barnafrid