BRIGHT: Ökad kunskap och nya verktyg för att anpassa svenska städer till värme

Vallastaden är en stadsdel i Linköping

Projektet BRIGHT syftar till att bidra till effektiv klimatanpassning genom ny kunskap, optimerade metoder, förbättrade verktyg och användaranpassad data som kan hjälpa svenska kommuner att bättre anpassa sin bebyggelse till framtida värmeböljor.

BRIGHT koordineras av Jorge H. Amorim vid SMHI:s Meteorologiska forskningsenhet.
Mer information om projektet finns på SMHI:s hemsida.

Projektet resulterar i en prototyp för ett visualiseringsverktyg som ska integrera kunskap från högupplöst modellerad data med lokala meteorologiska observationer från sensorer och invånarnas upplevelser.

Stigande temperaturer är en utmaning för urbana områden, särskilt där bebyggelsen skapar värmeöar i tätt befolkade områden. Effekterna av rekordsommaren 2018 har visat på svenska städers behov av en effektiv klimatanpassning i relation till värme.

I projektet BRIGHT kommer vi att bidra till detta med ny kunskap, optimerade metoder, förbättrade verktyg och användarspecifika data som kan hjälpa svenska kommuner att bättre anpassa sin bebyggelse till värmeböljor idag och i framtiden.

Kontakt vid LiU

Forskningscentrum

Organisation