Fotografi av Tina Schmid Neset

Tina Schmid Neset

Professor

Global matsäkerhet och klimatförändringar står i fokus för min forskning. Den handlar framför allt om att synliggöra effekter av klimatförändringar genom visualisering och att analysera resurshantering och sårbarhet inom jordbruket. 

Huvudfokus för min forskning ligger inom klimat- och miljövetenskap

Min bakgrund inom geografi och miljöforskning, samt mitt stora intresse för att utforska och utveckla nya metodologiska tillvägagångssätt, har lett mig genom flera forskningsområden under åren.

Dessa områden inkluderar klimatsårbarhet och anpassning, klimattjänster och hållbarhetstransformationer med empiriskt fokus på bland annat livsmedelsproduktion och jordbruk, global fosforsårbarhet, stadsutveckling och digitala teknologiers roll inom klimat- och miljövetenskap. Denna empiriska forskning har följts av ett metodologiskt fokus på visualisering av klimat- och miljödata, deltagande metoder, samskapande och spel.

Huvudfokus för min pågående forskning ligger inom klimat- och miljövetenskap, med projekt som utforskar metoder och verktyg för bedömning, kommunikation och beslutsstöd, så som klimattjänster samt digitala teknologier som AI och digitala tvillingar. I synnerhet syftar min forskning till att utforska digitala teknologiers roll i klimat- och miljökunskap, (sam-) produktion och styrning, samt den potential dessa verktyg och (klimat-) tjänster har att accelerera hållbarhetstransformationer.

För närvarande är jag engagerad i flera projekt för att studera sådana verktyg och metoder för insamling, analys och kommunikation av klimat- och hållbarhetsdata, extrema väderhändelser, stadsuppvärmning och luftkvalitet, samt åtgärder för klimatanpassning och -mitigering. Länkar till de olika projekten finns nedan.

Publikationer

2024

Tina-Simone Neset, Amy Oen, María Máñez Costa, Louis Celliers (2024) Co-designing climate services: Concepts and practices of the ERA4CS projects Climate Services, s. 100461-100461, Artikel 100461 Vidare till DOI

2023

Juan Serrano-Gomez, Genevieve Metson, Tina Schmid Neset, Jakob Santner, Ludwig Hermann, Matthias Zessner (2023) EU-compliant wastewater recycled phosphorus: How much national cereal demand can it meet? Journal of Cleaner Production, Vol. 429, Artikel 139482 Vidare till DOI
Sara Cruz, Marisa Graca, Paulo Conceicao, Tina Schmid Neset, Sirkku Juhola (2023) Exploring the affective dimension in citizen science to support urban climate adaptation: a conceptual framework Journal of Environmental Planning and Management Vidare till DOI
Katerina Vrotsou, Carlo Navarra, Kostiantyn Kucher, Igor Fedorov, Fredrik Schück, Jonas Unger, Tina-Simone Neset (2023) Towards a Volunteered Geographic Information-Facilitated Visual Analytics Pipeline to Improve Impact-Based Weather Warning Systems Atmosphere, Vol. 14, Artikel 1141 Vidare till DOI
Tomasz Opach, Carlo Navarra, Jan Ketil Rød, Tina-Simone Schmid Neset, Julie Wilk, Sara Santos Cruz, Almar Joling (2023) Identifying relevant volunteered geographic information about adverse weather events in Trondheim using the CitizenSensing participatory system Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science, Vol. 50, s. 1806-1821 Vidare till DOI

2022

Sirkku K. Juhola, Janina Kayhko, Milja Heikkinen, Tina Schmid Neset, Heidi Tuhkanen (2022) Governance and everyday adaptations? Examining the disconnect between planned and autonomous adaptation through justice outcomes Ecology & Society, Vol. 27, Artikel 41 Vidare till DOI
Will Brownlie, Mark A. Sutton, Marissa A. de Boer, Lino Camprubí, Helen A. Hamilton, Kate V. Heal, Tibisay Morgandi, Tina-Simone Schmid Neset, Bryan M. Spears (2022) Phosphorus reserves, resources and uses Our Phosphorus Future, s. 20-71
Lise Styve, Carlo Navarra, Julie Maria Petersen, Tina-Simone Neset, Katerina Vrotsou (2022) A Visual Analytics Pipeline for the Identification and Exploration of Extreme Weather Events from Social Media Data Climate, Vol. 10, s. 174-174 Vidare till DOI
Tina-Simone Neset, Carlo Navarra, Marisa Graça, Tomasz Opach, Julie Wilk, Pontus Wallin, Lotta Andersson, Sara Santos Cruz, Ana Monteiro, J.K. Rød (2022) Navigating urban heat - Assessing the potential of a pedestrian routing tool Urban Climate, Vol. 46, Artikel 101333 Vidare till DOI
Dana Cordell, Tim Benton, Paul Withers, Penny J Johnes, Tina-Simone Schmid Neset, Bryan M Spears (2022) Transforming food systems: implications for phosphorus Our Phosphorus Future, s. 73-111

Nyheter

Forskning och projekt

Beslutsarenan i Norrköping.

Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR

En plattform för samverkan och kunskapsproduktion för att främja samhällsförändringar mot en säker och rättvis klimatframtid för alla. Vårt mål är att skapa kunskap och metoder som kan stödja och främja nationella och internationella klimatåtgärder.

Översvämning.

AI4ClimateAdaptation

AI4ClimateAdaptation utforskar kapaciteten för AI-baserad bildbehandling och textanalys för att bidra till att utvärdera precisionen av det nationella systemet för konsekvensbaserade vädervarningar samt bidra till vidareutveckling av systemet.

Mobiltelefon

Citizensensing

Projektet bygger på medborgardeltagande där fokus ligger på att utveckla och testa ett riskhanteringssystem för att öka urban klimatresiliens. Projektet är ett samarbete mellan partnerinstitutioner i Portugal, Nederländerna och Norge.


Citizensensing

Mistra Geopolitics

Forskningsprogrammet undersöker kritiskt samspelet mellan geopolitik, säkerhet och globalt klimat och miljöförändringar.


Mistra Geopolitics

Norrköpings Beslutsarena

Relaterade forskare

Organisation