Klimatsårbarhet och anpassning inom nordiskt jordbruk

Jordbruk är generellt känsligt för ändrade väderförhållanden. Det finns en mängd metoder för att analysera sårbarhet inför klimatförändringar, både kvalitativa och kvantitativa. I min forskning analyserar och utvecklar jag metoder för att kartlägga det Nordiska jordbrukets sårbarhet inför ett förändrat klimat.

Klimatförändringar har ofta diskuteras ge fördelaktiga förhållanden för det Nordiska jordbruket. I generella termer väntas en längre växtsäsong, nederbörd i tillräckliga mängder och högre medeltemperatur att ge ökade produktionsmöjligheter i Norden. En rad klimat och policy relaterade faktorer begränsar dock dessa möjligheter. För att utnyttja en ökad produktionspotential och minska sårbarheten är det nödvändigt att vidta klimatanpassningsåtgärder.

Sårbarhetsanalyser och geovisualisering

Forskningen inom sårbarhetsfältet är under ständig utveckling. Det finns mängder av definitioner och ramverk för konceptet, detta medför även att metoderna för att analysera sårbarhet är många. I min forskning analyserar och utvecklar jag metoder för sårbarhetsanalyser för att få ökad förståelse om vilka faktorer som bidar till ett sårbart jordbrukssystem i Norden. Geografisk visualisering, geovisualisering, används in min forskning för att skapa möjlighet att interaktivt kartlägga sårbarhet istället för att ge ett statiskt index. Med geovisualisering kan spatial data representeras och detta öppnar upp för diskussion kring komplexa multidimensionella problem, såsom klimatsårbarhet.


Forskning

Publikationer

2017

Lotten Wiréhn, Tomasz Opach, Tina Schmid Neset

Assessing agricultural vulnerability to climate change in the Nordic countries an interactive geovisualization approach

Ingår i Journal of Environmental Planning and Management

Artikel i tidskrift

2010

Lotten Wiréhn

Climate Suitable Energy Crops and Biomass Energy Potentials: Assessment of the Current and Future Prospects in Estonia

Studentuppsats (Examensarbete)

CV

 • 2010
  Doktorand, Tema Miljöförändring
 • 2010 
  Masterexamen i Miljövetenskap, Linköpings universitet 
 •  2008 
  Kandidatexamen i Fysik, Lunds Universitet

Forskning

Doktorand i Nord-Star projektet 

 

Uppdrag

Doktorandrepresentant i Institutionsstyrelsen vid Institutionen för Tema

Undervisning

 • Visualizing Climate Change, 7,5 hp
 • Analytical Frameworks in Sustainability Studies, 15 hp
 • Ekotoxikologi och geografiska informationssystem, 7 hp

Handledare

Relaterat innehåll