Fotografi av Lotten Wiréhn

Lotten Wiréhn

Biträdande universitetslektor

I min forskning intresserar jag mig för sambanden mellan jordbruk och klimatförändringar, med speciellt fokus på behovet av anpassning.

Klimatsårbarhet och anpassning inom nordiskt jordbruk

Jordbruk är generellt känsligt för ändrade väderförhållanden. Det finns en mängd metoder för att analysera sårbarhet inför klimatförändringar, både kvalitativa och kvantitativa. I min forskning analyserar och utvecklar jag metoder för att kartlägga det Nordiska jordbrukets sårbarhet inför ett förändrat klimat.

Klimatförändringar har ofta diskuteras ge fördelaktiga förhållanden för det Nordiska jordbruket. I generella termer väntas en längre växtsäsong, nederbörd i tillräckliga mängder och högre medeltemperatur att ge ökade produktionsmöjligheter i Norden. En rad klimat och policy relaterade faktorer begränsar dock dessa möjligheter. För att utnyttja en ökad produktionspotential och minska sårbarheten är det nödvändigt att vidta klimatanpassningsåtgärder.

Sårbarhetsanalyser och geovisualisering

Forskningen inom sårbarhetsfältet är under ständig utveckling. Det finns mängder av definitioner och ramverk för konceptet, detta medför även att metoderna för att analysera sårbarhet är många. I min forskning analyserar och utvecklar jag metoder för sårbarhetsanalyser för att få ökad förståelse om vilka faktorer som bidar till ett sårbart jordbrukssystem i Norden. Geografisk visualisering, geovisualisering, används in min forskning för att skapa möjlighet att interaktivt kartlägga sårbarhet istället för att ge ett statiskt index. Med geovisualisering kan spatial data representeras och detta öppnar upp för diskussion kring komplexa multidimensionella problem, såsom klimatsårbarhet.


Publikationer

2022

Karin Eliasson, Lotten Wiréhn, Tina-Simone Neset, Björn-Ola Linnér (2022) Transformations towards sustainable food systems: contrasting Swedish practitioner perspectives with the European Commission's Farm to Fork Strategy Sustainability Science, Vol. 17, s. 2411-2425 Vidare till DOI

2021

Lotten Wiréhn (2021) Climate indices for the tailoring of climate information: a systematic literature review of Swedish forestry and agriculture Climate Risk Management, Vol. 34, Artikel 100370 Vidare till DOI
Viktor Sköld Gustafsson, Mattias Hjerpe, Lotten Wiréhn, Tobias Andersson Granberg, Sofie Pilemalm, Martin Waldemarsson (2021) Multipla naturhändelser i Sverige

2020

Carlo Navarra, Karin Eliasson, Jesper Karjalainen, Lotten Wiréhn, Matthew Cooper, Tina-Simone Schmid Neset (2020) ResFlow: Visualizing Global Resource Flows
Janina Käyhkö, Lotten Wiréhn, Sirkku Juhola, Tina-Simone Schmid Neset (2020) Integrated framework for identifying transformative adaptation in agri-food systems Environmental Science and Policy, Vol. 114, s. 580-586 Vidare till DOI

Forskning

Föreläsning från ForskarFredag

Jordbrukets sårbarhet inför ett förändrat klimat

Klimatförändringarna ligger inte i framtiden – de sker redan. Under 15 minuter ger Lotten Wiréhn en inblick i hur produktionen av mat påverkas när världen blir varmare och extremväder inträffar oftare. Hon forskar om hur information om klimatet kan göras mer användbar som beslutsunderlag inför anpassningar av lantbruket.

Från ForskarFredag 2023; Forskarhörnan

Nyheter

Organisation