Buddy-studien: Digital intervention för hälsosamma levnadsvanor hos universitetsstudenter

Bilden visar några ungdomar som sitter runt ett bord och studerar.
Buddy-studien. lev dolgachov

Riskerna med att ha flera ohälsosamma levnadsvanor är stora, större än de enskilda sammanslagna. Därför är det viktigt att utforska hur man kan hjälpa förändring av flera levnadsvanor samtidigt.

Forskningsstudien Buddy handlar om levnadsvanor och hälsa hos universitetsstudenter. Studien är en del av forskningsprogrammet MoBILE (Mobile health Multiple Behaviour Interventions across the LifEspan) vid Linköpings universitet som består av sju projekt där forskare utvärderar digitala livsstilsinterventioner till olika målgrupper.

Syftet med Buddy-studien är att utvärdera effekten av en mHälsa-intervention för förbättrade levnadsvanor bland universitetsstudenter i Sverige.

Buddy är ett digitalt stöd som är tänkt att hjälpa högskole- och universitetsstudenter att ändra ohälsosamma levnadsvanor så som alkohol, fysisk aktivitet, mat- och rökvanor.

Stödet ges direkt i mobilen via sms som även länkar vidare till ett personligt stöd som varje deltagare kan anpassa efter sina egna behov. Stödet ser olika ut beroende på vilken version av Buddy deltagaren får, men innehållet fokuserar på återkoppling och reflektion på nuvarande levnadsvanor, tips och verktyg för att bygga strategier för förändring, stöd för att bygga mentala och fysiska resurser för förändring samt rekommendationer till andra tillgängliga stöd och information om vad goda levnadsvanor innebär

Deltagaren har tillgång till stödet i 4 månader och stödet är kostnadsfritt. Deltagare rekryteras via Studenthälsan på universitet och högskolor runtom i Sverige under år 2021-2023.

Buddy-studien

En digital intervention för hälsosamma levnadsvanor hos universitetsstudenter.

 

Kontakt

Organisation