20 november 2023

Linköpings universitet, Volvo Construction Equipment, Bosch Thermoteknik, Mälardalens högskola och Addiva går samman i ett forskningsprojekt för att främja resurseffektivitet och cirkularitet inom den svenska tillverkningsindustrin.

Tomohiko Sakao är projektledare för projektet Catena-D. Catena betyder tråd eller kedja från latinska.   Magnus Johansson

Linköpings universitet har beviljats finansiering från Vinnova på sex miljoner kronor för det treåriga forskningsprojektet Catena-D (Circular and resource-efficient value chain systemically enabled with AI and digital thread). Detta projekt syftar till att omvandla sättet den svenska tillverkningsindustrin hanterar resursflöden genom att titta på informationsutbyte över organisationsgränser.

Övergången till en mer cirkulär ekonomi stöter på betydande hinder i form av grundläggande tekniska lösningar. Det finns en stor efterfrågan på ett robust och effektivt informationssystem som kan organisera och få eller ge åtkomst till data. Detta tekniska glapp har hindrat utvecklingen av ekonomiskt hållbara cirkulära affärsmodeller.

– Vi behöver en informationsinfrastruktur som effektivt kan ta till sig och använda data lagrad i omfattande databaser eller arkiv, särskilt under kritiska livscykelstadier som produktanvändning, säger Tomohiko Sakao, professor vid avdelningen för industriell miljöteknik, Linköpings universitet.

Projektets huvudmål är att validera konceptet "digitala trådar".  En digital tråd är informationsflödet om produktens prestanda och användning. Det kan innehålla allt från design till produktion, försäljning, användning och bortskaffande eller återvinning. Målet är att leverera en prototyp av digitala trådar skräddarsydda specifikt för den cirkulära ekonomin och visa upp AI:s potential inom resurshantering.

Två industrijättar, Volvo Construction Equipment och Bosch Thermoteknik, bidrar till olika fall som sträcker sig över hela spektrumet av en produkts livscykel – från design och produktion till användning, service och underhåll. Samtidigt kommer mjukvaruföretaget Addiva att leverera praktiska lösningar och förbättra projektets tillämpbarhet i verklighet.
– Deras engagemang och vilja att samarbeta bidrar till att vi kan skapa en förståelse för utmaningar och möjligheter vid varje stadium av en produkts livscykel, säger Tomohiko Sakao, som också är samordnare för projektet.

Linköpings universitet, som projektägare, kommer att bidra med vetenskaplig kunskap och lösningar och fokusera på principer för cirkulär ekonomi. Samtidigt kommer Mälardalens högskolas expertis inom artificiell intelligens att spela en viktig roll för att integrera tekniken i projektet.

– Jag hoppas att vi kan skapa en framgångssaga för ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt och också hjälpa den svenska tillverkningsindustrin att omforma landskapet för cirkulära ekonomipraxis, säger Tomohiko Sakao.

Genom att kombinera digitala trådar och artificiell intelligens strävar projektet inte bara efter att överbrygga befintliga tekniska glapp utan också att tillhandahålla en plan för hållbara och ekonomiskt hållbara cirkulära affärsmodeller.

Om utlysningen

Vinnova vill med den här utlysningen bidra till ett resurseffektivt och cirkulärt samhälle där svensk industri möjliggör ett effektivt materialutnyttjande såväl inom som utanför Sveriges gränser. Inom utlysningen finansieras utvecklings- och demonstrationsprojekt.  Utlysningens budget uppgår till 50 miljoner kronor och maximal projektlängd är 36 månader.

Kontakt

Organisation

Senaste nytt från LiU

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.

Vallastaden

Linköping Europas mest innovativa stad – LiU spelar viktig roll

Linköping har som första svenska stad utsetts till Europas mest innovativa stad av EU-kommissionen. Linköpings universitet har på många sätt varit en viktig del i framgången.