Centrum för affärsutveckling i mindre företag (CAM)

En liten växt  kommer ur jord

Centrum för affärsutveckling i små och medelstora företag (CAM) vid Linköpings universitet och avdelningen för Industriell ekonomi bedriver forskning runt små och medelstora företag (SME). CAM är ett av de ledande centrumen som forskar på och arbetar med SME-företag.

Vi samarbetar med många olika typer av företag i många olika branscher där vi tar fram nya tankar och modeller runt hållbar tillväxt och affärsutveckling. Hållbar tillväxt och affärsutveckling för oss betyder att företag har ett hållbarhetsfokus och kan växa samt vara framgångsrika över tid med en uthållig konkurrenskraft. Lönsamma företag kan lättare arbeta hållbart och hållbara företag är ofta mer lönsamma över tid.

Två nyckelord för oss i vårt arbete är affärsutveckling och tillväxt - vårt intresse och fokus är affären och hur den kan utvecklas över tid. I detta arbetar vi med koncept som affärsmodell, hållbarhet, digitalisering, värdeerbjudande, värdeskapande, kundrelationer, och ekosystem för att förstå dagens affärsklimat med dess utmaningar och möjligheter samt att utveckla företag.

I samarbetet med företagen hämtas aktuella problem och frågeställningar som vi sedan fokuserar på tillsammans. Lösningar tas fram och blir till praktiskt användbara verktyg och metoder som underlättar utveckling och tillväxt. Forskningen bedrivs framför allt i projektform och genomförs oftast inom ramen för något affärsutvecklingsprojekt.

Exempel på aktiviteter är kunskapsseminarier, affärsutvecklingsprojekt, strategi/erfarenhetsgrupper, samt workshops av olika slag.

Vi arbetar främst i Östergötland men är inte enbart fokuserade på denna region.

Kontakt

Centrum för affärsutveckling i mindre företag (CAM)

Postadress

Linköpings universitet
Institutionen för industriell och ekonomisk utveckling (IEI)
581 83 Linköping

Besöksadress

CAMmaren (rum 2A:950)
Institutionen för industriell och ekonomisk utveckling (IEI)
A-huset, ingång 13-15, Korridor A
Campus Valla, infart 1, Hans Meijers väg, Linköping

Relaterade verksamheter