Om forskningVisa/dölj innehåll

Vi arbetar för att utveckla nya forskningssamarbeten och för att etablera och stärka relationer till andra liknande miljöer, nationellt och internationellt. Välkommen att delta i våra aktiviteter.

Vi delar ett intresse för analyser av hälsa, välbefinnande, kroppslighet, smärta, sjukdom, kroppslig eller funktionsmässig variation, medicinsk praktik, diagnostik, medicinsk teknik, sjukvårds- och socialpolitik och narrativ medicin, från olika humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv. Ofta arbetar vi i skärningspunkten mellan humaniora, samhällsvetenskap, omsorgspraktik och/eller biomedicin. Hos oss finns många olika disciplinära och tvärvetenskapliga bakgrunder representerade. Just nu, under läsåret 2020/21, arbetar kollegor knutna till CMHB med drygt 25 olika forskningsprojekt. Beskrivningar av dessa projekt finns på specifika projektsidor och/eller på medarbetarsidorna.

Vi välkomnar såväl nationella som internationella forskare att delta vid specifika arrangemang. Forskare är också välkomna att besöka oss, exempelvis för en vistelse som gästforskare. Vår förhoppning är att på så sätt skapa möjligheter för kreativa samtal, erfarenhetsutbyte och nya samarbeten.

Kollegor hos oss har sin hemvist vid en rad olika institutioner vid filosofiska fakulteten och medicinska fakulteten på Linköpings universitet. Därför försöker vi arrangera aktiviteter på olika campus på LiU. Geografiskt är centret placerat vid Institutionen för Tema.

Vår verksamhet

Vår verksamhet innefattar gemensamma seminarier,  forskningsansökningsworkshops och samverkansworkshops. Våra seminarier har olika former. De kan ha karaktären av arbetsseminarier eller innebära att en tillrest forskare presenterar sin forskning. De kan också ha karaktären av korta forskningspresentationer där vi tillsammans undersöker en specifik tematik från olika perspektiv.

Vid våra forskningsansökningsworkshops arbetar vi tillsammans och på ett systematiskt sätt med forskningsansökningar, individuella likväl som gemensamma. Vid dessa sammankomster diskuterar vi varandras forskningsansökningar. 

Våra samverkansworkshops kan ha teman såsom samverkan, internationalisering eller forskningskommunikation. Till dessa bjuder vi även in beslutsfattare och andra samhällsaktörer.

Gästforska hos oss

Forskare från andra universitet har möjlighet att förlägga en längre eller kortar vistelse vid Centrum för medicinsk humaniora (CMHB). Som gästforskare är du varmt välkommen att delta i våra återkommande aktiviteter, så som seminarier, och andra arrangemang. Vi erbjuder en kontorsplats och grundläggande infrastruktur (IT, tillgång till bibliotekets tjänster) under vistelsen, men kan inte erbjuda gästforskaranslag. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

KonferensVisa/dölj innehåll

Urval av forskningsprojekt vid CMHBVisa/dölj innehåll

Kontakta ossVisa/dölj innehåll

Forskare knutna till CMHB