Samverka med CMHB Visa/dölj innehåll

Vi vill bidra till och utveckla samverkan mellan akademi och andra samhällsaktörer. Det kan till exempel handla om att presentera forskning och möjliggöra exempelvis vårdpersonal eller politiker.

För att bedriva vård och skapa insatser som svarar mot de behov som finns är det värdefullt att se på verksamheten från olika infallsvinklar och ur olika aktörers perspektiv. Här bidrar vår forskning med värdefull kunskap och i många forskningsprojekt arbetar vi tillsammans med vårdpersonal och andra samhällsaktörer. Genom olika aktiviteter vill vi särskilt stimulera till och underlätta samarbeten och samverkan lokalt, regionalt och nationellt. Exempelvis föreläser vi om resultat från olika forskningsprojekt och genomför workshops där vårdgivare och andra praktiker, eller tjänstemän som leder utvecklingsarbete inom vård eller skola, möter forskare för att dela erfarenheter kring frågor om bemötande och skapandet av vård- eller hälsofrämjande insatser.

Återkommande anordnar vi vetenskapliga salonger och tematiska dagar för att väcka diskussion, möjliggöra samtal och inspirera till nya kontakter och samarbeten.

Vetenskapliga salonger

Vid CMHBs vetenskapliga salonger står samtalet i fokus. Efter korta föredrag och ett sammanfattande panelsamtal kring ett aktuellt tema deltar panelen och andra gäster i salongen i runda bordssamtal för att dela med sig av reflektioner och erfarenheter. I en tid som frågar efter snabba svar är syftet med den vetenskapliga salongen att ge möjlighet till reflektion utifrån olika perspektiv och att skapa en mötesplats för personer som på olika sätt är engagerade i kvällens tema, men som annars inte skulle ha mötts.

Läs mer om våra tidigare vetenskapliga salonger
Vetenskaplig salong våren 2021

Tematiska dagar

CMHBs tematiska dagar syftar till att presentera forskning som bedrivs av kollegor vid CMHB och att möjliggöra diskussion och reflektion tillsammans med vårdpersonal och andra samhällsaktörer. Under en hel- eller halvdag varvas forskningspresentationer med diskussion och panelsamtal. Till våra tematiska dagar bjuder vi särskilt in personer anställda inom vård och omsorg med anknytning till det aktuella temat och en intresserad allmänhet.

Tematiska dagar Visa/dölj innehåll

Kontakta oss Visa/dölj innehåll