Om samverkanVisa/dölj innehåll

Vi för samman forskare, vårdpersonal och politiker.

Vi erbjuder en mötesplats för forskare med intresse för medicinsk humaniora och bioetik, med olika disciplinära eller tvärvetenskapliga bakgrunder, vårdgivare och samhällsaktörer – i syfte är att stimulera till och underlätta samarbeten och samverkan lokalt, regionalt och nationellt. 

Kollegor inom Centrum för medicinsk humaniora och bioetik (CMHB) samarbetar med vårdpersonal inom olika forskningsprojekt. När Coronapandemin så tillåter kommer vi också att organisera vetenskapliga salonger på samhällsviktiga teman inom medicinsk humaniora och bioetik. Dessa är bara några exempel på vad vi arbetar med.  

Vetenskapliga salonger 

En vetenskaplig salong är ett tillfälle att föra samman forskare, vårdpersonal och politiker till ett panelsamtal, där de bidrar med olika perspektiv på ett gemensamt tema, och för samtal med varandra och med åhörarna. 

 

Kontakta ossVisa/dölj innehåll

KonferensVisa/dölj innehåll

SamverkanVisa/dölj innehåll

Vi vill bidra till och utveckla samverkan mellan akademi och andra samhällsaktörer genom att undersöka och presentera olika målgruppers perspektiv och erfarenheter. Det kan till exempel handla om patienter i sjukvården eller barn och unga som är föremål för hälsofrämjande insatser.

För att bedriva vård och skapa insatser som svarar mot de behov som finns är det värdefullt att se på verksamheten ur mottagarnas liksom vårdgivarnas perspektiv. Här bidrar vår forskning med värdefull kunskap. Exempelvis föreläser vi om resultat från olika forskningsprojekt och genomför workshops där vårdgivare och andra praktiker, eller tjänstemän som leder utvecklingsarbete inom vård eller skola, möter forskare för att dela erfarenheter kring frågor om bemötande och skapandet av vård- eller hälsofrämjande insatser.

Samverkansaktiviteter

Anette Wickström föreläser om ”Barn och ungas perspektiv på psykisk hälsa” på Socialstyrelsens nationella konferens om tidiga och samordnade insatser.

Urval av forskningsprojekt vid CMHBVisa/dölj innehåll