Om undervisningVisa/dölj innehåll

Vi undervisar på kurser vid såväl medicinsk som filosofisk fakultet och arbetar för att underlätta och skapa nya undervisningssamarbeten över institutions- och fakultetsgränser. 

Under flera år har kollegor vid Centrum för medicinsk humaniora och bioetik (CMHB) medverkat i undervisning i medicinsk humaniora och bioetik vid Medicinska fakulteten. Vi har också lång erfarenhet av undervisning på grundläggande till avancerad nivå i medicinsk humaniora och bioetik vid Filosofiska fakultetenVår ambition är att utveckla våra undervisningssamarbeten över fakultetsgränserVidare är vi öppna för att anpassa föreläsningar utifrån behov på den lokala kliniken

Våra intresse- och kompetensområden vad gäller undervisning inkluderar bland annat:

Generella teman

 • Barns, hälsa och sjukdom
 • Etnicitet, hälsa och sjukdom
 • Genus, hälsa och sjukdom
 • Hälso-, sjukdoms-, autonomi-, behovs- och diagnosbegrepp
 • Levd erfarenhet av och berättelser om hälsa, sjukdom, risk, kroppslig och funktionsmässig variation; filosofisk analys av medvetande, subjektivitet och lidande
 • Medicinsk etik, vårdetik, etiska reflektionsmetoder på kliniken
 • Migration, hälsa och biopolitik
 • Prioriteringsfrågor i sjukvården
 • Samhällsplanering och hälsa
 • Åldrande och demens

Specifika teman

 • Analys av medvetande, subjektivitet och smärta
 • Att lyssna på barn i praktiken (vård, omsorg, socialtjänst, och så vidare) och i politiken
 • Att utredas för och leva med demens
 • Barn och ungas perspektiv på fysisk och psykisk hälsa
 • Etik, svåra samtal och palliativ vård
 • Kategorier i medicinsk-genetisk forskning; etiska och sociokulturella aspekter av genetisk testning
 • Kroppens roll för subjektivitet och handlingsutrymme
 • Kunskapsproduktion och samspelet medicinsk praktik, teknikutveckling/användande, samhällsförändring och subjektivitet
 • Kunskapsproduktion, med fokus på samspelet mellan medicinsk praktik, teknologi (utveckling och användning), samhällsförändring och subjektivitet
 • Normer om kroppar i dåtid och nutid, kroppslig och funktionsmässig variation
 • Professionellt förhållningssätt och lärande i vård- och medicinutbildningar, Reproduktion, hälsa och olika familjekonstellationer
 • Teknologi, teknologisk utveckling och funktionsvariation
 • Visualisering av kroppen i medicinen 

Forskningsmetoder

 • Empirisk filosofi (kombinerad med kvalitativa forskningsmetoder och filosofisk analys)
 • Filosofisk begreppsanalys, medicin-etisk analys
 • Policy analys och policy arbete
 • Kvalitativa forskningsmetoders, så som djup-intervjuer, fokusgrupper, etnografi, diskursanalys och tematisk analys 

Undervisningsmetoder

 • Dramapedagogik
 • Skönlitteratur i vårdutbildningar

Hör av dig så berättar vi mer.

Kontakta ossVisa/dölj innehåll

KonferenserVisa/dölj innehåll

Forskningsprojekt vid CMHBVisa/dölj innehåll

Vi vill stärka och utveckla kopplingen mellan undervisning och forskning.