Om undervisning Visa/dölj innehåll

Vi undervisar på kurser vid såväl medicinsk som filosofisk fakultet och arbetar för att underlätta och skapa nya undervisningssamarbeten över institutions- och fakultetsgränser.

Vi undervisar på kurser vid såväl medicinsk som filosofisk fakultet och arbetar för att underlätta och skapa nya undervisningssamarbeten över institutions- och fakultetsgränser.

Fristående kurser med anknytning till medicinsk humaniora och bioetik vid LiU

Barn och unga som hälsoaktörer, 7.5 hp

Kurskod: 736G06
Språk: Svenska
Typ: Distanskurs

I kursen studeras barns och ungas hälsa och välbefinnande ur ett tvärvetenskapligt perspektiv med särskild betoning på barn- och ungdomsperspektiv. Samhälleliga idéer om hälsa och välbefinnande analyseras i relation till barns och ungas olika livssituationer, påverkade av exempelvis klass, etnicitet, ålder, genus och funktion. Vidare behandlas barns och ungas deltagande i verksamheter och insatser som ska främja eller förbättra deras hälsa och välbefinnande. Betydelsen av diagnoser och diagnostik utifrån sociala och kulturella perspektiv diskuteras.

 

Biomedical Ethics, 7.5 credits

What does it mean to undergo medical screening, and when and why shouldn't such screening be offered? How do norms about sex, gender and kinship shape the ways in which we understand bodies as well as medical treatments, and when should this be seen as ethically troubling? Should bodily donations be performed out of altruism, as market-like exchanges or something else, and why or why not? How should priority-setting in health care take place and what are the core ethical issues in psychiatry? These and other questions related to biomedical ethics are discussed during this course, which examines different theoretical conceptions, arguments, cases and cultural understandings.

 

Critical Perspectives on Planning for Health, 7.5 credits (Kritiska perspektiv på planering för hälsa, 7.5 hp)

Urban and regional planning is also a matter of public health. This course critically investigates the key importance of socio-material space for health. It also highlights the relations between planning interventions and health on individual and societal levels. It provides several perspectives on how health is distributed in society and how health can be affected, keeping in mind different definitions of health and well-being.

 

Genetikens historia i Sverige, 7.5 hp

Kurskod: 751G43

Humangenetiken som vetenskap har ofta närts av förhoppningar om att kunna förklara mänskliga egenskaper och bota ärftliga sjukdomar. I denna kurs introduceras humangenetikens etablering i Sverige ur ett medicinhistoriskt perspektiv med fokus på perioden från 1950-talet till 1980, presenterad i en internationell kontext. Särskilt fokus läggs på de normer och värderingar som åtföljde etableringen av medicinsk genetik och framväxten av genetisk vägledning. Genomgående behandlas de sociala och kulturella värderingar som knutits till genetisk medicin och des tillämpningar.

 

The Body: Beyond flesh and blood, 7.5 credits (Kroppen: mer än kött och blod, 7.5 hp)

Hur samspelar kroppen med politik, medicin och teknologi, med normer och identitet? Denna kurs ger en introduktion till olika sätt att förstå kroppen, men hjälp av teoretiska perspektiv hämtade från genusvetenskap, medicinsk sociologi och teknik- och vetenskapsstudier.

 

Migration, Health and Biopolitics, 7.5 credits

In this advanced course students examine health related issues using intersectional theories of migration, ethnicity and racism. Students will learn about encounters between sociocultural and (bio)medical perspectives on health, and explore themes such as the history of racial biology, postmodern genomics, colonial psychiatry, population regulation, and migration and trauma.

 

Pest eller kolera? Pandemier genom historien, 7.5 hp

Kurskod: 751G20

Pandemier är inget nytt i människans historia. Hundra år innan Coronapandemin drabbades världen av den influensa som kallas spanska sjukan, som avslutade miljontals människors liv. Andra vitt spridda infektionssjukdomar har varit pest och kolera. I denna kurs behandlas olika pandemier ur ett medicinhistoriskt perspektiv. Frågor som hur människor i olika tider förstått pandemier och försökt skydda sig behandlas, liksom framväxten av infektionsmedicin och pandemiernas sociala och kulturella konsekvenser.


Svensk rasbiologi genom historien och dess tillämpningar, 7.5 hp

Kurskod: 751G42

Sverige innehar en icke smickrande särställning i rasbiologins historia, med etableringen av världens första statligt finansierade rasbiologiska forskningsinstitut. I denna kurs behandlas framväxten av 1900-talets svenska rasbiologi och dess samhälleliga tillämpningar i dess internationella kontext. Kursen omfattar perioden från det att rasbiologin etablerades i Sverige kring 1909, till dess att lagen som reglerade en av de mest centrala tillämpningarna, den svenska steriliseringslagen, formellt upphörde år 1975.

Kontakta oss Visa/dölj innehåll