Om ossVisa/dölj innehåll

Vi arbetar i skärningspunkten mellan medicin, samhällsvetenskap och humaniora och vill fungera som en mötesplats för forskare, lärare, vårdpersonal och andra samhällsaktörer. 

Vid Centrum för medicinsk humaniora och bioetik (CMHB) vill vi låta olika ansatser och perspektiv på gemensamma intresseområden inom medicinsk humaniora och bioetik berika varandra. Det gör vi genom att samla personer som arbetar med eller är intresserade av medicinsk humaniora och bioetik, utifrån olika humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv. Vi arbetar ofta i skärningspunkten mellan humaniora, samhällsvetenskap, omsorgspraktik och/eller biomedicin.

Somliga av oss studerar erfarenheter av och berättelser om hälsa, välbefinnande, sjukdom, kroppslig variation eller funktionsmässig sådan. Andra undersöker medicinsk praktik, medicinsk teknik, diagnosticering, omsorgspraktik eller hur sjukdom kan påverka självförståelse och vardagsliv. Vissa av oss undersöker framför allt frågor om etnicitet och genus i hälso- och sjukvården eller normer och föreställningar om kroppar och kroppslighet.

Andra undersöker begrepp i hälso- och sjukvården, kommunikation och social interaktion i vården, bioetiska frågor eller vad som sker när barn och unga eller äldre personer är föremål för medicinska eller preventiva hälsoinsatser. Detta är bara några exempel på vad som pågår vid CMHB.

Vår verksamhet

  • Seminarier där forskare presenterar och diskuterar forskning.
  • Undervisning inom medicinsk humaniora och bioetik, vid medicinsk liksom filosofisk fakultet.
  • Vetenskapliga salonger där forskare och samhällsaktörer av olika slag samtalar om samhällsfrågor kring hälsa, sjukdom, medicinsk teknik och praktik, som några exempel.
  • Samverkansworkshops för att diskutera möjligheter och utmaningar med samverkan mellan akademin och andra samhällsaktörer.
  • Nationella och internationella symposium och konferenser.

Vi arbetar över fakultetsgränser

Centrum för medicinsk humaniora och bioetik överbryggar fakultetsgränser på Linköpings universitet. Forskare knutna till oss har sin hemvist vid en rad institutioner vid både vid Filosofiska fakulteten och Medicinska fakulteten. Geografiskt är CMHB placerat vid Institutionen för Tema.

SamarbetspartnersVisa/dölj innehåll

Nationella partners

Internationella samarbeten

Kontakta ossVisa/dölj innehåll

Kollegor knutna till CMHB