CIRCA - hjälpmedel för samvaro med äldre med kognitiv nedsättning

Med hjälp av CIRCA kan anhöriga och personal både skapa samtalsämnen och lättare hålla en röd tråd i samtalen med äldre som är nedsatta kognitivt.

Webbsidan CIRCA är ett digitalt verktyg som är framtaget för att öka livskvaliteten för äldre personer med olika typer av kognitiva nedsättningar.

CIRCA syftar till att underlätta möjligheterna att delta i samtal. Webbsidan är också ett verktyg för att stödja det sociala samspelet mellan en person som har svårt att delta i samtal och hans eller hennes omgivning. För många äldre personer med, till exempel, minnessvårigheter och deras anhöriga kan samtal och socialt umgänge vara en utmaning.

Hitta samtalsämnen

CIRCA innehåller en stor mängd samtalsstimulerande material, både bilder och musik, och kan vara en hjälp både för att hitta samtalsämnen och för att hålla kvar samtalets ”röda tråd”. CIRCA är i dagsläget tillgängligt för användning på flera äldreboenden runt om i Sverige, och har i studier visats kunna ge bättre livskvalitet åt äldre personer med kognitiv nedsättning, som till exempel demenssjukdom.

En trevlig samvaro

CIRCA innehåller bilder och musik från olika tidsepoker sorterade i ett antal teman. Den är lätt att använda på till exempel en surfplatta. När ni använder CIRCA kommer bild- och ljudmaterialet att slumpas fram och ni får välja mellan tre olika kategorier att utforska tillsammans. Tanken är att materialet ska stimulera till samtal och ge en trevlig stunds samvaro. CIRCA har tagits fram med stöd av forskning vid Linköpings universitet i samarbete med Centrum för demensforskning CEDER (länk till LiU-sida).

Bild på surfplatta med appen CIRCA som är till för att underlätta kommunikation med äldre som har kognitiva nedsättningar.Webbsidan CIRCA som är till för att underlätta kommunikation med äldre som har kognitiva nedsättningar.
Klicka på bilden för att komma till CIRCA.  

Klicka här för
att komma till
webbsidan
CIRCA
 

 

 

Så fungerar CIRCA


Video

Professor Christina Samuelsson beskriver och visar hur webbsidan CIRCA fungerar. 

Bild på webbsidan CIRCA.Inne på webbsidan får man olika val, det kan vara att titta på bilder, filmer eller att lyssna på musik. 

Här är en pdf-fil, en guide för den som använder appen CIRCA.


Använd appen CIRCA

Här kan du klicka för att 
gå vidare till webbsidan och börja använda appen CIRKA

 

Bakgrund

CIRCA har utvecklats inom ramen för ett EU-projekt som heter IN-LIFE (Innovations Actions, Horizon 2020) där en rad tekniska hjälpmedel för att stödja den åldrande befolkningen utvecklades och utvärderades. Samverkande parter i Sverige var Linköpings universitet och DART, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Projektet avslutades i februari 2018.

Stödja socialisering och kommunikation

Fokus i Sverige låg på kommunikationsstödjande hjälpmedel för äldre personer med kognitiva och/eller kommunikativa funktionsnedsättningar och minnesproblem. Syftet var också att ta fram verktyg för att stödja socialisering och kommunikation. Webbsidan CIRCA är ett resultat av arbetet i EU-projektet och har anpassats till svenska förhållanden genom samarbete med Centrum för demensforskning CEDER (länk till LiU-sida).

En portal med olika tjänster

Inom projektet har en portal skapats på internet där många olika tjänster, som kan vara till hjälp för personer med kognitiva funktionsnedsättningar och deras anhöriga, samlats. Portalen ska också utgöra en möjlighet för vårdgivare att söka lämpliga tjänster för de personer de har ansvar för.

Ökad kunskap

Projektet har givit vinster i form av ökad kunskap om kommunikativa behov för äldre personer med kognitiva funktionsnedsättningar, kunskap om hur man kan använda ny teknik för att underlätta deras kommunikationssituation samt kunskap om hur denna kunskap bäst implementeras.

Flera länder

Projektets omfattning och spridning i flera länder i Europa innebär att en stor mängd data har samlats in vilket ökar generaliserbarheten av projektets resultat.

Kontakt

Nyheter

Nyheter från LiU

Externa nyheter

Äldre kan lära sig
SVT Öst intervjuade Elias Larsson om ny forskning som visar att äldre personer med en demenssjukdom kan lära sig ny teknik, trots att de aldrig tidigare har hållit på med det. Läs nyhetsartikeln här.

Myter om äldre och teknik
Kan en person med demenssjukdom lära sig använda en surfplatta på bara några veckor – utan instruktioner? Demensforskaren Elias Larsson avlivar vanliga myterna kring äldre och teknik. Se SVT-inslaget här.

Publikationer

Genereras automatiskt via DiVA

2023

Olof Sandgren, Christina Samuelsson, Emma Fredriksson, Ebba Järnvall, Anna Ekström (2023) Employment and Work Task Characteristics of 111 Swedish School-Based Speech-Language Pathologists Perspectives of the ASHA Special Interest Groups, Vol. 8, s. 782-792 Vidare till DOI
Elias Ingebrand, Christina Samuelsson, Lars-Christer Hydén (2023) Supporting people living with dementia in novel joint activities: Managing tablet computers Journal of Aging Studies, Vol. 65, Artikel 101116 Vidare till DOI
Inga-Lena Johansson, Christina Samuelsson, Nicole Müller (2023) Consonant articulation acoustics and intelligibility in Swedish speakers with Parkinson's disease: a pilot study Clinical Linguistics & Phonetics, Vol. 37, s. 845-865 Vidare till DOI

Relaterad forskning

Organisation