Fotografi av Anna Ekström

Anna Ekström

Universitetslektor

Mina forskningsintressen rör samspel mellan människor och organisering av sociala aktiviteter. Jag ingår i två forskningsprojekt, ett kring interaktion som involverar personer med demenssjukdom, och ett som berör emotionell socialisering i förskola.

Min forskningVisa/dölj innehåll

Att leva med demens - kommunikation, relationer och kognition

Projektledare: Lars-Christer Hydén, IKOS

Att leva med demens blir en verklighet för allt fler personer, familjer och gemenskaper i Sverige, därför är det nödvändigt att ställa frågan hur det är möjligt att leva ett bra liv med demens. Anledningen är demografisk - vi lever allt längre och blir äldre och därmed ökar antalet personer som lever med demens.

Den biomedicinska modellen av demens fokuserar på kognitiva och neurologiska funktionsnedsättningar för att kunna hantera sjukdomen och erbjuda medicinsk behandling.

Detta program presenterar ett annorlunda perspektiv på demens: fokus är på vad människor med demens kan göra, och på den betydelse som sociala nätverk och omgivningen har för att öka social inkludering och deltagande.

Genom fyra distinkta, men integrerade projekt, adresseras fyra områden som är centrala för att kunna leva ett bra liv med demens:

  1. hur kan gemensamma aktiviteter organiseras för att maximera deltagande och inkludering
  2. hur kan den personliga expertis som många personer med demens har utvecklas, och bli en bärande del av den person- centrerade vården
  3. vilken betydelse har externa resurser, exempelvis i form av IKT, för att förbättra och underlätta kommunikationen för personer med demens
  4. vilken betydelse har språklig och kulturell olikhet för möten med personer med demens både inom och utanför vården. Programmet är finansierat av FORTE.

 

Att kommunicera känslor, att förkroppsliga moral

Projektledare: Asta Cekaite, Tema Barn

Ett sociokulturellt perspektiv på barns moral- och känslosocialisation i familjer och i förskolor

Forskningen syftar till att utforska sociokulturella processer och samspelspraktiker som formar barns moraliska och emotionella socialitet och identitet i familjer och i förskolor. Projektet är tvärvetenskapligt och det syftar att utföra en longitudinell etnografisk detaljerad undersökning av språkliga och kroppsliga praktiker genom vilka vuxna formar barns känslor och moral i familjer och förskolor i Sverige.

Projektet tar sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv och mer specifikt, i ett språksocialisationsperspektiv, som undersöker kulturella processer i vardagligt samspel som genomsyras av, och medverkar till skapandet av samhälleliga normer och värderingar.

Forskargrupper och centrum

PublikationerVisa/dölj innehåll

UndervisningVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll